Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Mervärdesbeskattningen av uppträdande konstnärer föreslås bli ändrad

Finansministeriet
21.6.2018 14.45
Nyhet

Finansministeriet har berett en proposition om ändring mervärdesskattelagen för offentliga framförandens del. Utkastet sändes på remiss den 21 juni.

Uppträdande konstnärer, andra offentliga uppträdare och idrottare samt programbyråer som säljer deras uppträdanden föreslås få möjlighet att frivilligt ansöka om att bli skattskyldiga för arvoden och ersättningar som erhålls för försäljning av uppträdanden. En sänkt skattesats på 10 procent föreslås bli tillämpad.

Aktörer som ansöker om att bli skattskyldiga föreslås få rätt att dra av den mervärdesskatt som ingår i deras upphandlingar. Rätten att ansöka som skattskyldighet skulle ge uppträdande konstnärer och programbyråer likadana verksamhetsförutsättningar som företagare inom andra branscher.

Målet med förslaget är att ändra på mervärdesbeskattningen av arvoden så att den motsvarar utvecklingen inom branschen.

Information i projektrutan (på finska)

Ytterligare information:

Tuula Karjalainen, specialsakkunnig, tfn 02955 30553, [email protected]