Hoppa till innehåll
Media

EU-länderna prioriterar tillväxt och sysselsättning i sin ståndpunkt om EU-budgeten för nästa år

finansministeriet
Utgivningsdatum 10.7.2019 17.01
Nyhet

Ständiga representanternas kommitté bekräftade onsdagen den 10 juli medlemsländernas samsyn om förslaget till EU-budget för 2020 inför förhandlingarna med Europaparlamentet i höst.

I sin ståndpunkt betonar EU-länderna vikten av att budgetmedlen används hållbart och effektivt och av att finansieringen allokeras till aktuella behov.

Medlemsländerna vill öka åtagandebemyndigandena med 0,58 procent och minska betalningsbemyndigandena med 3,32 procent jämfört med i år.

Rådet antog följande ståndpunkt om anslagen:

  • Åtagandebemyndigandena 166,8 miljarder euro (165,8 miljarder 2019). EU avses förbinda sig till dessa anslag nästa år, men en del av dem betalas ut först senare.
  • Betalningsbemyndigandena 153,1 miljarder euro (148,2 miljarder 2019). Dessa anslag ska EU betala ut nästa år.

Rådet väntas anta sin ståndpunkt formellt i början av september. Efter det ska EU-parlamentet bilda sin egen ståndpunkt om rådets ståndpunkt. Den 15 november samlas budgetrådet till möte och i samband med det sammanträder förlikningskommittén, där rådet och parlamentet förhandlar om en samsyn om EU-budgeten för 2020.

Europeiska rådets pressmeddelande (på engelska)

Kommissionen utgav sitt förslag till nästa års EU-budget (nyhet 5.6.2019)

Ytterligare information:

Seija Kivinen, budgetråd, tfn 0295 530 236, [email protected]

Finanspolitiken