Hoppa till innehåll
Media

EU-möte
EU:s ekonomi- och finansministrar: Hybridhot måste beaktas mer

finansministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2019 18.15
Pressmeddelande
Mika Lintilä.

Vid det informella mötet mellan ekonomi- och finansministrarna diskuterades under mötets första dag fredagen den 13 september finanssektorns förberedelser inför hybridhot. Ministrarna diskuterade också effektivisering av insatser som bromsar klimatförändringarna.

Finlands finansminister Mika Lintilä var ordförande för mötet i Helsingfors.

Finanssektorns beredskap att motverka hot och störningar ska stärkas

Finanssektorn har hand om flera av samhällets mest kritiska tjänster, vilket gör den till ett attraktivt mål för hybridåtgärder. I diskussionen som fördes konstaterade ministrarna att sektorns beredskap att motverka hybridhot och infrastrukturstörningar bör stärkas.

Enligt minister Lintilä är det viktigt att medvetenheten om hybridhoten inom finanssektorn blir större. Det här var första gången som ekonomi- och finansministrarna diskuterade frågan. De centralaste temana i diskussionen var övningar, informationsutbyte och samarbete mellan olika myndigheter.

Minister Lintilä anser att dagens diskussion är ett utmärkt steg framåt.

”Vår diskussion var en bra inledning på samarbetet mellan ekonomi- och finansministrarna och deras allt aktivare roll i bemötandet av hybridhot. Det är viktigt att de system som är centralast med tanke på finanssektorns verksamhet kan skyddas mot hot och att vi vid behov också kan reagera på hoten – tillsammans och samordnat”, säger minister Lintilä.

Den första dagen vid det informella mötet mellan ekonomi- och finansministrarna diskuterades utöver finanssektorns förberedelser inför hybridhot bland annat effektivisering av insatser som bromsar klimatförändringarna. Klimatdiskussionen fortsätter också under mötets andra dag lördagen den 14 september när ministrarna behandlar energibeskattning.

Ytterligare information:

Martti Salmi, finansråd, tfn +358 400 510 304, martti.salmi(a)vm.fi
Niina Nurkkala, specialmedarbetare hos finansministern, tfn +358 50 347 2661, niina.nurkkala(a)vm.fi
Tommi Tolkki, kommunikationsexpert (intervjuförfrågningar), tfn +358 295 530 269 (medietjänst under EU-ordförandeskapet), press(a)vm.fi

Mötesprogram och diskussionsunderlag
Rådets nyhetsrum: videor
Fotografier i fototjänsten Flickr
EU2019FI-bakgrund: Gemensamma insatser för motverkande av hybridhot
EU2019FI-bakgrund: Energibeskattning som stöder klimatarbetet
EU:s finansministrar samlas i Helsingfors för att diskutera bromsande av klimatförändringarna och finanssektorns förberedelser inför hybridhot (Pressmeddelande 28.8.2019)

Finansmarknaderna Finanspolitiken