Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Experter diskuterar medel för uppnåendet av klimatmålsättningarna

Finansministeriet
27.2.2019 10.31 | Publicerad på svenska 27.2.2019 kl. 13.29
Nyhet

Finansministeriet ordnar seminariet Klimat och finanspolitik onsdagen den 27 februari.

Åtta riksdagspartier beslutade om gemensamma klimatpolitiska riktlinjer i december 2018. EU och Finland måste enligt riktlinjerna skärpa sina klimatmål för att målsättningarna i klimatavtalet från Paris ska kunna uppnås. Minister Petteri Orpo och finansministeriet inbjöd klimatintresserade ekonomer och samhälleligt inflytelserika personer för att diskutera hur klimatmålsättningarna kunde uppnås med hjälp av finanspolitiska medel.

”Finland löser inte klimatfrågan ensamt, men det är heller inte någon orsak för att göra avkall på ambitioner. Finland måste bära sitt eget ansvar och föregå med exempel. Ett litet land kan spela en stor roll när det gäller att lösa klimatkrisen”, konstaterade minister Orpo i sitt öppningsanförande.

Experterna som deltar i seminariet funderar bland annat på sambandet mellan internationell klimatpolitik och finanspolitik med hänsyn till hållbar tillväxt och kostnadseffektiv minskning av utsläpp. Hur kunde den internationella klimatpolitikens genomslagning och kostnadseffektivitet förbättras? Hur kunde hindren för klimatåtgärder avvecklas och klimatåtgärderna göras ännu mera transparenta? Experterna presenterar sina resultat åt minister Orpo på eftermiddagen. Resultaten från seminariet behandlas också i minister Orpos kolumn som publiceras senare.

Motsvarande seminarier, som fokuserar på olika teman och som riktats till ekonomer, har ordnats sedan 2017.

Ytterligare information:

Heikki Kuutti Uusitalo, specialmedarbetare, tfn 0295330164, heikki.kuutti.uusitalo(at)vm.fi

Elisa Tarkiainen, specialmedarbetare, tfn 0295530589, elisa.tarkiainen(at)vm.fi