Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansminister Katri Kulmunis stab vald

Finansministeriet
13.12.2019 14.46
Pressmeddelande

Finansminister Katri Kulmunis statssekreterare och specialmedarbetare har valts.

Statsrådet utnämnde politices licentiat Maria Kaisa Aula och politices kandidat Jari Partanen till finansminister Katri Kulmunis statssekreterare. Aula ansvarar speciellt för social- och hälsovårdsreformen och främjandet av åtgärderna som läggs fram av regeringens sysselsättningsgrupp. Partanen följer upp kommun- och förvaltningsärenden och är dessutom minister Kulmunis ställföreträdare vid EU- och internationella möten. Partanen är även statssekreterare för centerns ministergrupp.

Juris kandidat Jukka Ihanus fortsätter som finansministerns specialmedarbetare och som sekreterare för Centerns ministergrupp.

Ekonomie doktor Markus Lahtinen och ekonomie magister, rättsnotiarie Ann-Mari Kemell fortsätter som finansministerns specialmedarbetare. Lahtinen svarar för finanspolitiken och Kemell för skattepolitiken.

Politices magister Kari Jääskeläinen och Teologie magister Markus Ylimaa är nya specialmedarbetare. Jääskeläinen och Ylimaa bistår minister Kulmuni i inrikes ärenden. Jääskeläinen svarar även för finansminister Kulmunis kommunikation och medierelationer. Jääskeläinen har tidigare arbetat som politisk sekreterare för centerns riksdagsgrupp samt som trafikministerns, statsministerns och näringsministerns specialmedarbetare. Ylimaa har tidigare arbetat som ledamotsassistens samt som vetenskaps- och kulturministerns specialmedarbetare.

Finansminister Katri Kulmunis stab.

Statssekreterare Aula, statssekreterare Partanen, specialmedarbetarna Ihanus, Lahtinen, Kemell, Jääskeläinen och Ylimaa.

Ytterligare information:

Jukka Ihanus, specialmedarbetare, tfn 050 463 9929
Kari Jääskeläinen, specialmedarbetare, tfn 0440 581 030
Markus Ylimaa, specialmedarbetare, tfn 050 374 8192