Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begäran om utlåtande
Finansministeriet begär utlåtanden om säkerhetsklassificeringen av handlingar

Finansministeriet
14.6.2019 8.57
Pressmeddelande

I statsrådets förordning som sänts på remiss utfärdas närmare bestämmelser om säkerhetsklassificeringen av handlingar, anteckningar i säkerhetsklassificerade handlingar och informationssäkerhetsåtgärder i anslutning till säkerhetsklassificerade handlingar.

När lagen om informationshantering träder i kraft den 1 januari 2020 ska det i den föreskrivas om förpliktelser som gäller informationssäkerheten vid hanteringen av handlingar samt om säkerhetsklassificerade handlingar vid myndigheterna inom statsförvaltningen. Utkastet till förordning som sänts på remiss omfattar i linje med den nuvarande förordningen om informationssäkerhet bestämmelser om säkerhetsklassificering, anteckningar i fråga om säkerhetsklassificering och informationssäkerhetsåtgärder i anslutning till handlingar av olika klass.

Förordningen avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Finansministeriet sände utkastet till förordning på remiss den 14 juni. Remisstiden går ut den 30 augusti. Begäran om utlåtande och förordningsutkastet har publicerats på remisstjänsten utlåtande.fi.

Ytterligare information:

Eeva Lantto, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 515, eeva.lantto(at)vm.fi