Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begäran om yttrande
Finansministeriet begär yttranden om utkastet till det fjärde handlingsprogrammet för öppen förvaltning för åren 2019–2023

Finansministeriet
6.8.2019 14.30
Nyhet
Avoimen hallinnon osa-alueet: Julkisuus, luottamus, viestintä, avoin data, ymmärrettävyys, osallisuus, avoin toiminta, hallinto mahdollistajana

Arbetet för öppen förvaltning gäller hela den offentliga sektorn. Arbetet utförs inom alla delområden av förvaltningen och på alla förvaltningsnivåer. Målen för den öppna förvaltningen utvecklas i samarbete med kontaktgrupper och det civila samhället. Ett öppet och inkluderande arbetssätt har tillämpats i utarbetandet av den fjärde nationella handlingsplanen, som nu är på remiss.

Finland anslöt sig till det internationella partnerskapsprogrammet Open Government Partnership (OGP) 2013. I enlighet med OGP:s principer har Finland sedan 2013 utarbetat nationella tvååriga handlingsplaner för öppen förvaltning.

Den fjärde nationella handlingsplanen för öppen förvaltning, som nu är på remiss, har utarbetats genom en öppen beredningsprocess, på samma sätt som de tidigare handlingsplanerna. Till skillnad från tidigare kommer det fjärde programmet att vara fyraårigt (9/2019–9/2023).

Utkastet till program innehåller fyra åtaganden med åtgärdsförslag

1. hållbar öppenhet
2. strategin för öppen förvaltning
3. öppenhetsregister
4. öppna data.

Handlingsprogrammet offentliggörs den 24 september.

Finansministeriet skickade utkastet på remiss den 2 augusti. Remisstiden går ut den 30 augusti. Yttrandebegäran och utkastet till handlingsprogram har publicerats i tjänsten utlatande.fi.

Ytterligare information:

Katju Holkeri, finansråd, tfn 0295 530087, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Finansministeriet Förvaltningspolitiken