Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet beslutade om upphandling av statens betalningsrörelsetjänster

Finansministeriet
19.9.2019 15.30
Pressmeddelande

Finansministeriet beslutade den 19 september om upphandlingen av statens betalningsrörelsetjänster. Målet med upphandlingen är att förbättra beredskapen och kontinuiteten hos statens betalningsrörelse.

Staten anlitar två banker under den nya avtalsperioden, och betalningar kan skickas och tas emot via båda bankerna. Bankerna är Danske Bank AS, filialen i Finland, samt Nordea Bank Abp. Man kan dessutom vid behov ta i bruk en försörjningsberedskapsbank vars hela betalningsrörelse produceras i Finland. OP Företagsbanken Abp har valts till försörjningsberedskapsbank. Upphandlingsavtalen ingås för perioden 1.12.2020−30.11.2026.

Målet med upphandlingen är att förbättra beredskapen och kontinuiteten hos statens betalningsrörelse. Välfungerande betalningsrörelser är kritiska med tanke på den offentliga ekonomins finansiella ställning, samhällets funktionsförmåga och säkerställandet av medborgarnas utkomst. Finska statens årliga kassaflöde är ca 180 miljarder euro.

Statens betalningsrörelsetjänster konkurrensutsattes under 10.5.-5.7.2019. Konkurrensutsättningen genomfördes i enlighet med ett i lagen om offentlig upphandling och koncession, dvs. upphandlingslagen avsett öppet förfarande. Valkriteriet var att man väljer det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. Statskontoret svarar för ibruktagandet av nya betalningsrörelsetjänster hos staten.

Ytterligare information:

Juha Halonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30435, juha.halonen(at)vm.fi