Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet beviljade specialfinansiering för 23 projekt som gäller ny teknik

Finansministeriet
3.12.2020 8.59 | Publicerad på svenska 7.12.2020 kl. 8.31
Pressmeddelande

Syftet med ansökan om specialfinansiering som riktas till statliga ämbetsverk, inrättningar och ministerier är att bistå ämbetsverken att automatisera sina processer och effektivisera arbetet med hjälp av artificiell intelligens. 

Vid beviljandet av finansiering betonades projektets genomförbarhet och planer för genomförandet av den uppskattade nyttan.

Styrgruppens ordförande Juha Sarkio är glad över antalet ansökningar och deras höga kvalitet.  ”Vi fick sammanlagt 43 ansökningar om finansiering och det visar enligt min åsikt att tiden är inne för robotteknik och utnyttjande av artificiell intelligens. Jag är särskilt belåten med ansökningarnas höga kvalitet och genomförbarhet. Jämfört med tidigare ansökningar var de föreslagna projekten mycket färdiga, vilket innebär att nyttan också kan realiseras snabbare. ”

Finansiering beviljades för produktivitetsfrämjande projekt där artificiell intelligens, programrobotteknik, dataanalys och annan framväxande teknik utnyttjas. Finansieringen stöder ämbetsverken i förnyandet av sin verksamhet och därigenom uppnås besparingar som i sin tur underlättar kostnadstrycket.

Det underskott i statsfinanserna som orsakats av de restriktioner som infördes på grund av coronavirussituationen har ökat behovet av projekt som främjar produktiviteten inom förvaltningen. Med specialfinansieringen stöds ämbetsverken att vidareutveckla verksamhetsmodeller som skapats under undantagsförhållanden samt att skapa nya lösningar för att främja produktiviteten.

För specialfinansieringen har reserverats 5,783 miljoner euro. Den ansökta finansieringen kan uppgå till högst en miljon euro och projekten ska vara klara före utgången av 2022


Mer information:

Arja Terho, finansråd, 0295530235, anu.terho(at)vm.fi
Timo Hattinen, controller, finansministeriet, 0295530157, fö[email protected]