Hoppa till innehåll
Media

Finansministeriet beviljar statsunderstöd för utvecklande av ett förtroendenät för självsuverän identitet

finansministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2022 10.02
Pressmeddelande

Finansministeriet beviljar andelslaget Findynet ett statsunderstöd på tre miljoner euro för åren 2022–2024. Andelslaget bygger med hjälp av understödet upp en testmiljö för ett förtroendenätverk för självsuverän identitet.

Findynet utvecklar ett gemensamt och säkert nätverk för verifierad data, dvs. ett så kallat förtroendenätverk, med vars hjälp man kan säkerställa uppgifters riktighet vid elektronisk kommunikation. Det slutliga målet är att såväl privatpersoner som organisationer ska kunna dela med sig av sina uppgifter med hjälp av nätverket i situationer där de uträttar ärenden – till exempel olika intyg, fullmakter och uppgifter om hälsoarkivkunder – på ett sätt som skyddar privatlivet, och att olika parter ska kunna lita på varandra med hjälp av dessa fastställda uppgifter vid kommunikation.

Findynet har för avsikt att ska skapa en sådan grund för verksamhet i ett finländskt förtroendenätverk för självsuverän identitet som är förenlig med EU:s nya eIDAS-förordning som reglerar gränsöverskridande elektronisk identifiering och digitala betrodda tjänster (EU) Nr 910/2014. Europeiska unionens digitala mål omfattar bland annat utveckling av den digitala ekonomin och digitalisering av centrala offentliga tjänster. Findynets utvecklingsarbete stöder detta mål.

Andelslaget Findynet inkluderar för närvarande FPA, Posten, TietoEVRY, OP-group, Nixu, Nordea, Vastuu Group, Finansbranschen och Teknologiindustrin. 

Bakgrund: Europeisk e-identitetsplånbok och eIDAS-förordningen

EU:s eIDAS-förordning ska förändras. Förordningen ska i fortsättningen även reglera europeiska e-identitetsplånböcker. Medlemsstaterna ska i fortsättningen vara skyldiga att meddela kommissionen om ett med förordningen förenligt system för e-identifiering, och i anslutning till detta även en europeisk e-identitetsplånbok.

Tanken med den kommande europeiska e-identitetsplånboken är att den ska påminna om nuvarande traditionella plånböcker i synnerhet med tanke på olika slags bevis och personuppgifter. För närvarande kan en plånbok utöver betalkort innehålla till exempel identitetsbevis, körkort och olika yrkesrelaterade intyg, såsom hygienpass – alltså olika personuppgifter om plånbokens ägare. En plånboksapplikation kunde innehålla dessa verifierade personuppgifter och bevis i elektronisk form och en person, antingen en fysisk person eller en juridisk person ska kunna visa dessa uppgifter i samband med e-kommunikation och ärendehantering via e-identitetsplånboken.

Ytterligare information: 

Teemu Kääriäinen, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 0295 530 138, teemu.kaariainen(a)gov.fi
Markus Hautala, styrelseordförande, Andelslaget Findynet, tfn 040 182 4299, markus.hautala(at)tietoevry.com

Offentliga förvaltningens ICT