Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministrarna behandlar förteckningen över icke samarbetsvilliga länder och väljer ordföranden för eurogruppen

Finansministeriet
1.12.2017 16.00
Pressmeddelande
Petteri Orpo.
Arkivbild: EU

EU-ländernas finansministrar behandlar den så kallade svarta listan över icke samarbetsvilliga länder i skatteärenden då rådet för ekonomiska och finansiella frågor sammanträder tisdagen den 5 december. Eurogruppen väljer en ny ordförande på måndagen. Finansminister Petteri Orpo företräder Finland i Bryssel.

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor ska godkänna förteckningen över sådana länder utan för EU som inte är samarbetsvilliga i skatteärenden.

Förteckningen synliggör de stater som inte iakttar principerna om transparent och jämlik beskattning. EU-länderna har möjlighet att vidta motåtgärder mot länder som hamnat i förteckningen. EU utarbetar dessutom en annan förteckning över länder som get en utfästelse på hög politisk nivå om att ändra på lagstiftningen.

Finland understöder sammanställandet av EU:s gemensamma förteckning samt effektiva motåtgärder.

Finland bekämpar skattebedrägeri genom internationellt samarbete (kolumn på finska 24.11.)

Bankunionen förstärks

Rådet tar upp förstärkningen av bankunionen då ministrarna presenteras en lägesöversikt över beredningen av det Europeiska insättningsgarantisystemet. Framstegsrapporten om minskningen av bankernas risker och lägesöversikten över nödlidande lån i banksektorn hör till samma helhet.

Regeringen: Fullbordandet av bankunionen kräver minskning av risker (nyhet 10.11)
Regeringen stöder förstärkandet av bankernas motståndskraft (nyhet 9.2.)

Europeiska planeringsterminen inleds

Europeiska planeringsterminen och verkställandet av stabilitets- och tillväxtpakten finns också på Ekofinrådets agenda. Rådet ska även bekräfta tjänstemannaenigheten om förnyandet av mervärdesbeskattningen vid e-handel.

EU-kommissionen presenterar sitt lagstiftningsförslag om administrativt samarbete inom mervärdesbeskattningen. Europeiska investeringsbanken redogör för rådet om sitt förslag att inrätta Europeiska utvecklingsbanken.

Europeiska planeringsterminen
Finansministrarna behandlar mervärdesbeskattningen och bankunionen (pressmeddelande 3.11.)
Rådets förhandsmeddelande (uppdateras efter mötet)

Ny ordförande för eurogruppen

Temana för eurogruppen:

  • Valet av en ordförande och arbetsprogrammet under början av 2018
  • Lägesöversikt över Greklands finansieringsstödprogram
  • Rapporterna om tillsynen efter Spaniens och Cyperns stödprograms
  • Tematisk diskussion om tillväxt och sysselsättning: skattekilen - uppföljning av ömsesidiga jämförelser
  • Bedömning av euroländernas budgetutkast samt budgetläget i euroområdet och de övergripande utsikterna
  • Beredningen av eurotoppmötet i december - fördjupning av den ekonomiska och monetära unionen (utvidgat format)

Kommissionen utvärderar iakttagandet av EU:s ekonomiska regler (nyhet 22.11.)
Eurogruppens pressmeddelande om ordförandekandidaterna (på engelska)
Eurogruppens förhandsmeddelande (uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 0295 530 049, susanna.ikonen(at)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är ett av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och som främjar tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men beslutar inte t.ex. om lagstiftningen.