Hoppa till innehåll
Media

EU-möten
Finansministrarna diskuterar Rysslands invasion av Ukraina och de ekonomiska konsekvenserna

finansministeriet
Utgivningsdatum 11.3.2022 14.54
Pressmeddelande
Annika Saarikko i Eurogruppens möte 8.11.2021

Finansminister Annika Saarikko representerar Finland den 14 - 15 mars då EU- och euroländernas finansministrar sammanträder.

Temat för mötet är Rysslands invasion av Ukraina och de ekonomiska konsekvenserna av invasionen. 

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) behandlar ett förslag till rådets direktiv för att säkerställa en lägsta global beskattningsnivå för multinationella koncerner i EU. Det andra viktiga temat är EU:s förslag om en gränsjusteringsmekanism för koldioxid. Främjandet av båda förslagen är ett centralt mål under Frankrikes ordförandeskap.

Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid är en del av det paket som Europeiska kommissionen lade fram i juli i fjol. Med hjälp av paketet kan man genomföra den europeiska gröna given och förändra EU:s ekonomi så att klimatmålen uppnås. Syftet med gränsjusteringsmekanismen för koldioxid är att förebygga s.k. koldioxidläckage, dvs. att produktion förflyttas utanför EU till länder med lindrigare miljölagstiftning i en situation där EU har för avsikt att höja nivån på sina klimatåtgärder.  

Dessutom diskuterar finansministrarna bland annat en reform av samordningen av den ekonomiska politiken.

Eurogruppen behandlar nästa års finanspolitik

Eurogruppen sammanträder måndagen den 14 mars. På agendan står styrningen av finanspolitiken 2023 ur euroområdets perspektiv samt presentationen av rapporten om den skärpta tillsynen över Grekland. I utvidgad sammansättning kommer alla EU-länders ministrar att diskutera framstegen med bankunionen och förberedelserna inför eurotoppmötet i mars.  

 

Mer information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, susanna.ikonen(at)gov.fi
Petra Schulze Steinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 671 7278, petra.schulze-steinen(at)gov.fi

 

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med Europaparlamentet. Uppgifterna inkluderar samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och som främjar tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftning.

Annika Saarikko Ekonomiska utsikter Finansmarknaderna Finansministeriet Finanspolitiken