Hoppa till innehåll
Media

EU-möten
Finansministrarna sammanträder i Paris

finansministeriet
Utgivningsdatum 24.2.2022 15.54
Pressmeddelande
Finansminister Annika Saarikko

Finansminister Annika Saarikko företräder Finland vid finansministrarnas informella möte (Ekofin) i Paris den 25–26 februari och vid Eurogruppens möte den 25 februari. Det säkerhetspolitiska läget i Europa kommer också att tas upp vid mötet.

De nationella centralbankscheferna kommer förutom finansministrarna att delta i den första mötesdagen. Huvudtema för mötet är hur Europas ekonomiska styrka ska utvecklas i ljuset av de globala utmaningarna. Ministrarna diskuterar den ekonomiska tillväxten efter coronakrisen, hinder för tillväxten och framtidens finanspolitik. 

Ministrarna kommer under mötets gång också att diskutera de förväntningar som den gröna och digitala omställningen ställer på finanssektorn.

Ministrarna kommer på grund av de akuta geopolitiska händelserna också att få tillfälle att utväxla åsikter om det säkerhetspolitiska läget, sanktioner och deras inverkan på medlemsländernas ekonomi. 
 
Det fattas inga beslut vid det informella mötet.


Eurogruppen diskuterar makroekonomiska frågor

Eurogruppen sammanträder fredagen den 25 februari innan det informella Ekofin-mötet. 

Teman för mötet:

den makroekonomiska utvecklingen och de politiska utsikterna i euroområdet i ljuset av kommissionens senaste ekonomiska prognos
förfarandet vid alltför stor makroekonomisk obalans med tanke på euroområdet
lägesöversikt om hur projektet för en digital euro framskrider 


Mer information: 


Martti Salmi, finansråd, tfn 0295 530 194, martti.salmi(at)gov.fi
Petra Schulze Steinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 671 7278, petra.schulze-steinen(at)gov.fi


Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och främjar tillväxt. Gruppen består av euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftning.
 


 

Annika Saarikko Ekonomiska utsikter Finansmarknaderna Finansministeriet Finanspolitiken