Hoppa till innehåll
Media

Finansministrarnas ställningstagande om euroområdets budgetinstrument

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.5.2019 8.23
Nyhet

Finlands, Lettlands, Litauens, Sveriges, Danmarks, Nederländernas och Irlands finansministrar tog den 1 maj, tillsammans ställning till euroområdets budgetinstrument.

Ställningstagandet är en del av Eurogruppens förberedelser inför EU-toppmötet i juni. Ställningstagandet skickades till Eurogruppens ordförande Mário Centeno.

Ministrarna konstaterar i sitt ställningstagande att målet med budgetinstrumentet är att främja konvergensen och konkurrenskraften i euroområdet och EU. Instrumentet ska också bidra till strukturella reformer och investeringar. Dessutom behandlas i ställningstagandet villkor för användning av instrumentet och metoder för att genomföra det. Det konstateras också att det vid förhandlingarna om EU:s fleråriga budgetram bör avtalas om omfattningen av budgetinstrumentet och att finansieringen av instrumentet bör ingå i den normala finansieringen av EU-budgeten.

Ställningstagandet är i linje med Finlands ståndpunkter och riksdagens utlåtanden.

Det gemensamma ställningstagandet (på engelska)

Minister Orpos kolumn: Finland förhåller sig reserverat till ett separat budgetinstrument för euroområdet (på finska)

Ytterligare information:

Tuomas Saarenheimo, understatssekreterare, tfn 0295 530 350, tuomas.saarenheimo(at)vm.fi

Finanspolitiken Petteri Orpo