Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finanspolitiska ministerutskottet förordade sammanslagningen av SoteDigi Oy och Vimana Oy till ett riksomfattande bolag

Finansministeriet
17.12.2019 10.39
Pressmeddelande
SoteDigis och Vimanas varumärke.

Finanspolitiska ministerutskottet har förordat sammanslagningen av SoteDigi Oy och Vimana Oy, två statsägda bolag med specialuppgifter, till ett riksomfattande bolag. Hela Vimana Oy:s affärsverksamhet säljs till SoteDigi Oy den 1 februari 2020.

SoteDigi Oy:s bolagsordning ändras så att det nya bolagets verksamhetsfält utgörs av det överlåtande och det övertagande bolagets dito. Det nya bolaget är en riksomfattande aktör som utför de nuvarande bolagens uppgifter samt uppgifter som stöder målen i det nya regeringsprogrammet.

Bolagens uppgiftsbeskrivning utvecklas i syfte att genomföra målsättningarna i det nya regeringsprogrammet. Bolagets särskilda uppgift är i fortsättningen att som en del av den offentliga sektorn som helhet utveckla nationella digitala lösningar som förbättrar produktiviteten och genomslagningen inom social- och hälsovården, räddningsväsendet och andra branscher. Bolagets särskilda uppgift är dessutom att stöda myndigheters utnyttjande av nationella stödtjänster för e-kommunikation samt att främja integrationen och interoperabiliteten inom den offentliga förvaltningens IKT. Bolaget ska dessutom främja kunskapsbaserad ledning samt kundorienterade och kostnadseffektiva lösningar i syfte att möjliggöra framtida nyttor med digitaliseringen.

Vimana Oy:s anställda övergår i SoteDigi Oy:s tjänst som så kallade gamla arbetstagare. SoteDigi Oy hade 23 anställda år 2019 och Vimana Oy 27 anställda.

Det nya bolagets verksamhetsmål och principer bereds i samarbete av finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, statsrådets kansli och de berörda bolagen. Finansministeriet kommer våren 2020 att presentera finanspolitiska ministerutskottet en bedömning över riskerna med bolagets affärsmodell och bolagets roll med tanke på den särskilda uppgiften, liksom även förslagen till bolagets handlingsdirektiv och användningen av kapitalet. Under den fortsatta beredningen ska man även fatta beslut om ägaransvaret och beskriva tydliga principer och kriterier för hur innehållsstyrningen och ägarstyrningen som sköts av flera ministerier ska ske i praktiken.

SoteDigi Oy och Vimana Oy grundades ursprungligen i samband med beredningen av den föregående regeringens landskaps- och vårdreform. SoteDigi Oy grundades för att utveckla riksomfattande digitala lösningar som förbättrar kostnadsnyttoeffekten inom social- och hälsovården, och det fick ansvaret för två nationellt betydande vårdtjänster för invånarna (Omaolo-tjänsten och 116 117 -jouren). Vimana Oy grundades i syfte att främja den regionala IKT-integrationen och -interoperabiliteten samt för att möjliggöra kostnadseffektiva lösningar och digitalisering i framtiden.

Noggrannare information: Finanspolitiska ministerutskottet 17.12.2019 (på finska)

Ytterligare information:

Salla Kalsi, lagstiftningsråd, ordförande för sammanslagningsarbetsgruppen, finansministeriet, tfn 0295 530 430, salla.kalsi(at)vm.fi
Minna Saario, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 146, minna.saario(at)stm.fi