Hoppa till innehåll
Media

Finland ansöker inte om finansiering via EU:s stödinstrument SURE

finansministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2021 11.23
Pressmeddelande

Genom stödinstrumentet Sure beviljar man ekonomiskt stöd i form av EU-lån som kompenserar för den plötsliga ökningen av de offentliga utgifterna till följd av att arbetsplatser bevaras.

Ansökan om ekonomiskt stöd från stödinstrumentet SURE (det tillfälliga stödinstrumentet för att minska arbetslöshetsrisker) pågår. Finland har tills vidare inte ansökt om lån via stödinstrumentet SURE och har inte för avsikt att ansöka om lån. Eftersom Finland får förmånliga lån på marknadsmässiga villkor, är det med beaktande av de kostnader som hänför sig till SURE-lånen (låntagaren svarar för kommissionens kostnader och utgifter i anslutning till låntagningen) inte lönsamt för Finland att utnyttja SURE-stödinstrumentet.

Sure-instrumentet är ett tillfälligt stödinstrument för EU-länder med vars hjälp man hjälper de EU-länder som drabbats av betydande kostnader i samband med bekämpningen av de negativa ekonomiska och sociala konsekvenserna av koronaviruspandemin. Det finansiella stödet ges i form av lån som EU beviljar sina medlemsländer på förmånliga villkor.  

Ytterligare information:

Marketta Henriksson, finansråd, tfn 02955 30441, marketta.henriksson(at)vm.fi