Hoppa till innehåll
Media

Finland på andra plats i FN:s jämförelse av e-förvaltning

finansministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2022 11.24
Nyhet
En byggnad och halvmolnig himmel

Finland kom på andra plats i FN:s jämförelse av olika länders e-förvaltning som publiceras vartannat år och som nu genomfördes för tolfte gången. Det är Finlands bästa placering genom tiderna. Danmark blev först i jämförelsen och Sydkorea kom på tredje plats. I jämförelsen ingick 193 länder.

I FN:s jämförelse av e-förvaltningen överväger man hur väl e-förvaltningen och e-tjänster är tillgängliga för alla och hur väl medlemsländerna kan erbjuda effektiva, ansvarsfulla och inkluderande e-tjänster för alla, och hur väl e-förvaltningen stöder hållbar utveckling. Det väsentliga är att minska den digitala klyftan. 

– Den goda placeringen visar att vi i Finland arbetat långsiktigt för e-tjänster och e-förvaltning. Vi kommer dock inte att invagga oss i resultatet utan vi är medvetna om att vi fortfarande har mycket att göra. Det goda resultatet visar emellertid att vi är på rätt väg, säger kommunminister Sirpa Paatero.

Indexet för e-förvaltning (EGDI) har enligt rapporten förbättrats globalt sett i någon mån jämfört med läget för två år sedan (0.5988-> 0,6102), men världen är fortfarande starkt tudelad när det gäller digitalisering. Europa är den ledande världsdelen inom e-förvaltning och här är situationen allmänt taget god, men upp till 45% av världens befolkning bor i länder där e-förvaltningen är svagt utvecklad. Utvecklingen är för närvarande sämst i de afrikanska länderna. 

I rapportens slutsatser konstateras också att molnteknik spelar en central roll när medlemsländerna sö-ker efter sätt att förenkla och effektivisera sin e-förvaltning och införa ny digital teknik.

Mer information: 
Juhani Korhonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 234 

Offentliga förvaltningens ICT Sirpa Paatero