Hoppa till innehåll
Media

Finland presterar jämnt i internationell jämförelse av öppna data

finansministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2022 14.41
Nyhet

Finland placerar sig på 15:e plats i den internationella jämförelsen Open data Maturity in Europe 2022. Europeiska kommissionens portal för öppna data (data.europa.eu) ansvarar för den årliga jämförelsen och i år deltar 35 länder. Finlands placering förbättrades med en plats jämfört med i fjol. Frankrike, Ukraina, som var en ny deltagare, och Polen klarade sig bäst i jämförelsen.

I jämförelsen Open data Maturity granskas utvecklingen av de europeiska ländernas policyåtgärder i fråga om öppna data, genomslagningen hos och uppföljningen av återanvändningen av data, nationella portaler för öppna data samt kvaliteten på öppna data. Länderna indelas i fyra grupper enligt placeringen: föregångare, snabbt framåtskridande, efterföljare och nybörjare.

Frankrike kom med sina 97 % närmast jämförelsens maximala resultat (100 %) Resultaten för samtliga åtta föregångsländer är 91% eller mer. Resultaten för de fem snabbt framskridande länderna varierar mellan fyra procentenheter. Gruppen av efterföljare toppas av Tyskland med 82 % samt Finland och Nederländerna med sina 81 %. I gruppen efterföljare ligger samtliga 14 länder inom ett intervall på 17 procentenheter.

Inom de fyra utvärderade delområdena placerar sig Finland på fjärde plats i fråga om kvaliteten på öppna data, 88 % tillsammans med Tjeckien. När det gäller den nationella portalen för öppna data betyder Finlands resultat 91 % att Finland delar 7:e plats tillsammans med Luxemburg och Spanien. Belgien och Finland har förbättrat sina prestationer mest när det gäller den nationella portalen. Finlands nationella portal, avoindata.fi, underhålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Ytterligare information: 
Riitta Autere, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 0295 530 436, riitta.autere(at)gov.fi

Offentliga förvaltningens ICT