Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Katri Kulmuni:
Främjandet av sysselsättning, investeringar och företagsamhet de viktigaste frågorna för regeringens ekonomiska politik

Finansministeriet
22.1.2020 13.02
Pressmeddelande
Katri Kulmuni.

Finansminister Katri Kulmuni fastställde att sysselsättning, investeringar och främjande av företagande hör till de viktigaste frågorna för regeringens ekonomiska politik under våren. Minister Kulmuni höll ett tal vid OP Groups forskningsstiftelses temaseminarium i Helsingfors den 22 januari.

Sysselsättningen, investeringarna och främjandet av företagande utgör även agendan vid ramförhandlingarna i april.

”Sysselsättningstillväxten och minskningen av arbetslösheten har avstannat under den senaste tiden. Vi måste arbeta mer för att allt fler finländare ska kunna delta i arbetslivet. Regeringen ansvarar i sista hand för att man vid budgetmanglingen i augusti beslutar om åtgärder som hjälper att öka antalet sysselsatta med 30 000”, konstaterade minister Kulmuni.

”Sysselsättningen är ett centralt element också med tanke på finansieringen av välfärdssamhället. Nya arbetsplatser kan inte uppstå med statliga medel. De varaktiga utgifterna kan inte ökas utan sysselsättningsåtgärder", sade minister Kulmuni.

Den samhällsekonomiska tillväxten är på längre sikt nästan helt beroende av att produktiviteten förbättras till följd av investeringar. Därför behövs det åtgärder som uppmuntrar företagen att investera mer. Från och med ingången av året får företagen göra dubbla avdrag på investeringarna i maskiner och anordningar. Man utreder som bäst bland annat ett forskningssamarbetsincitament i syfte att öka företagens forsknings - och utvecklingsinvesteringar. Öppnandet av data erbjuder också möjligheter till nya investeringar.

”Ramförhandlingarna måste ge upphov till nya beslut som sätter fart på investeringar”, konstaterade minister Kulmuni.

För att sysselsättningsmålet ska nås krävs att förutsättningarna för tillväxtorienterat företagande stärks. Tre av fyra nya arbetsplatser uppstår i snabbväxande företag.

”Företagarpolitiken måste få ett mer samlande grepp. På så sätt säkerställs en stabil verksamhetsmiljö som stöder tillväxt och lönsamhet. Strategin för företagande, som är under beredning, samlar regeringens åtgärder för främjande av företagande under ett paraply. Dessa åtgärder genomförs av flera ministerier och de leds som en enhetlig helhet", sade minister Kulmuni.

Minister Kulmunis tal vid OP Groups forskningsstiftelses seminarium (på finska)

Ytterligare information:

Kari Jääskelänen, specialmedarbetare, kari.jaaskelainen (at) vm.fi, tfn 0440 581 030

Finanspolitiken Katri Kulmuni