Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen understöder kommissionens förslag om övervakning av import av kulturföremål

Finansministeriet
14.9.2017 13.52
Nyhet

Målet med EU-kommissionens förordningsförslag är att förhindra import och förvaring av olagliga kulturföremål i EU-länder. Olaglig handel och finansiering av terrorism kan bekämpas på samma gång. Regeringen understöder målsättningarna i förordningen.

Principen i förordningen är att lagstiftningen i ursprungslandet definierar olaglig export av och handel med kulturföremål. Kulturföremål som exporterats olagligt från ursprungsländerna får inte importeras till EU:s tullområde.

Nuförtiden finns det varken någon nationell eller EU-lagstiftning som skulle gälla importen av kulturföremål från utanför EU. Sanktionerna mot Irak och Syrien utgör ett undantag. Däremot finns det lagstiftning som gäller övervakningen av exporten av kulturföremål.

Regeringen understöder målsättningen om att utvidga unionens tillsyn till att omfatta importen av kulturföremål som exporterats olagligt. På så sätt kan man förhindra finansieringen av terrorism genom olaglig handel av dessa slags föremål, främja bevarandet av kulturarvet i ursprungslandet och öka medborgarnas medvetenhet om det. Eftersom det är fråga om ett nytt slags övervakningsförfarande bör detaljerna i förslaget utvärderas och utvecklas noggrant så att övervakningen är så effektiv som möjligt utan att den innebär betydande extra bördor åt importörer och myndigheter.

Regeringen översände torsdagen den 14 september en U-skrivelse om ärendet till riksdagen. U-skrivelser används i EU-ärenden då det är fråga om EU-lagstiftningsförslag eller andra förslag som omfattas av riksdagens behörighet.

Regeringens skrivelse publiceras på beslutssidan.

EU:n komission tiedote asetusehdotuksesta (13.7.)

Ytterligare information:

Upi Talsi, överinspektör, tfn 050 342 3868, upi.talsi(at)vm.fi