Hoppa till innehåll
Media

IMF och Världsbanken behandlar tacklandet av coronakrisen

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2020 8.28 | Publicerad på svenska 16.4.2020 kl. 14.43
Pressmeddelande
Finansminister Katri Kulmuni.

Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken drar upp riktlinjer för ekonomiska stöd vid sitt vårmöte på webben den 16–17 april.

Finansminister Katri Kulmuni företräder de nordiska och de baltiska länderna vid Internationella monetära och finansiella kommitténs möte. Kommittén styr IMF:s verksamhet.

IMF beviljar finansiellt stöd

Många medlemsländer har redan begärt finansiellt stöd från IMF på grund av coronakrisen. Monetära och finansiella kommittén har för avsikt att dra upp riktlinjer för hur IMF fördelar finansiellt stöd till medlemsländerna. Organisationens direktion strävar efter att behandla ansökningarna i snabb takt.

”IMF och Världsbanken har en nyckelroll i att tackla coronakrisen. Vi behöver en effektiv och koordinerad lösning", säger minister Kulmuni.

Enligt IMF:s prognos kommer världsekonomin att minska med tre procent i år. Minskningen är större än under finanskrisen 2008–2009. IMF betonar att prognosen är osäker och att det finns risk för en ännu svagare utveckling.

Världsbanken stöder hälso- och sjukvården och företag

Världsbanken har redan tagit fram ett krispaket på 14 miljarder dollar (cirka 12,8 miljarder euro) för att hantera coronakrisen. Av denna summa är 6 miljarder dollar lån och donationer för att stärka hälso- och sjukvården i kundländerna. Resten av summan, dvs. 8 miljarder dollar, används för att upprätthålla företagens likviditet.

Världsbankens åtgärder behandlas i en utvecklingskommitté där de nordiska och de baltiska länderna företräds av Norges minister för internationell utveckling Dag-Inge Ulstein.

Ytterligare information:

Minna Nikitin, specialsakkunnig (IMF), tfn 0295 530 490, minna.nikitin(at)vm.fi
Eeli Jaakkola, specialsakkunnig (Världsbanken), tfn 0295 530 160, eeli.jaakkola(at)vm.fi
Janne Kaisanlahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 708 4832, janne.kaisanlahti(at)vm.fi