Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

IMF rekommenderar arbetsmarknadsreformer och nya finansieringsstabilitetsverktyg i Finland

Finansministeriet
16.1.2019 16.40
Nyhet

Det lönar sig för Finland att förstärka sin offentliga ekonomi enligt Internationella valutafondens (IMF) rapport.

IMF anser att tillväxten börjar avta i Finland. Riskerna beror främst på den internationella ekonomin.

IMF understöder Finlands mål om att förbättra den offentliga ekonomins hållbarhet och att utöka buffertarna inom den offentliga ekonomin. Detta är enligt IMF viktigt för att man ska kunna tygla utgiftstrycket som beror på befolkningsåldrandet, bereda sig inför ökande pensionsutgifter och utjämna Finlands konjunkturkänslighet.

Mera dynamik på arbetsmarknaden

IMF noterar att den finländska arbetsmarknaden inte blivit mera dynamisk trots högkonjunkturen. De lediga arbetsplatserna tillsätts långsamt och sannolikheten att anställda byter arbetsplats är låg jämfört med många andra industriländer.

Dynamiken på den finländska arbetsmarknaden borde enligt IMF utökas ytterligare, men samtidigt bör man också komma ihåg viktigheten av social samhörighet. Ett möjligt sätt vore att utöka möjligheterna att komma överens om löner på företagsnivå.

Incitament behövs också för att få människor att byta arbetsplatser oftare. Detta skulle enligt IMF:s bedömning gynna kompetensförflyttning och effektivare riktning av kompetens än i dagsläget.

Valutafonden rekommenderar revidering av socialskyddet så att sysselsättningsincitamenten skulle förbättras.

Flera verktyg för övervakningen av finansieringssystemets stabilitet

Den finländska finansmarknaden är sund enligt valutafondens uppskattning, även om den är tämligen centraliserad och kraftigt bunden till de övriga nordiska länderna. Hushållens fortsatta skuldsatthet är oroväckande, särskilt om man tar i beaktande bostadsaktiebolagens upplåning.

IMF rekommenderar att Finland utökar verktygen för övervakningen av finansieringssystemets stabilitet. Som nya mätare borde till exempel tillämpas skuldens förhållande till inkomsterna och skuldhanteringskostnaderna i förhållande till inkomsterna.

Valutafonden hoppas dessutom på mera information om upplåning som sker utanför banksektorn. Den finländska banksektorn växte avsevärt då Nordea flyttade sitt huvudkontor till Finland. Rapporten understryker förändringens betydelse för finansieringssystemet.

IMF publicerade sin rapport och de tillhörande ledningsgruppshandlingarna onsdagen den 16 januari. Organisationens sakkunniggrupp utgav sitt utlåtande om den finländska ekonomin redan tidigare.

IMF:s pressmeddelande och rapport (på engelska)
Internationella valutafonden rekommenderar större buffertar för de offentliga finanserna i Finland (nyhet 6.11)
Bakgrundsinformation om beredningen av rapporten

Ytterligare information:

Sari Sontag, finansråd, tfn 02955 30181, sari.sontag(at)vm.fi