Hoppa till innehåll
Media

Inga tullnedsättningar för produkter med ursprung i Ryssland och Vitryssland

finansministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2022 13.27
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har beslutat att vissa produkter med ursprung i Ryssland och Vitryssland inte ska omfattas av tullnedsättningar. Ändringen gäller bland annat vissa råvaror inom den kemiska industrin.

Europeiska kommissionen ser över det gemensamma tullsystemet halvårsvis med bistånd av gruppen för tulltaxefrågor av ekonomisk art (The Economic Tariff Questions Group) och föreslår ändringar vid behov. Under denna omgång har det ansetts motiverat att undanta flera produkter med ursprung i Ryssland och Vitryssland från tullnedsättningen för att säkerställa samstämmighet med andra sanktioner som unionen vidtagit mot dessa länder. 

För att säkerställa ett lämpligt utbud och för att undvika allvarliga störningar på vissa marknader inom EU har det emellertid ansetts nödvändigt att föreslå en fortsättning på nedsättningen av tullar på vissa produkter med ursprung i Ryssland. Det har till exempel föreslagits att tullnedsättningarna på kärnbränsle som importeras till Finland ska fortsätta.

Varornas ursprung kan berättiga till lägre tullar eller nolltull. Syftet med Europeiska unionens system för tullkvoter och tullbefrielse är att stödja importen av produkter som används inom förädlingsindustrin genom att sänka eller slopa tullavgifter i situationer där unionen inte producerar tillräckligt med produkter i fråga. 

Förordningarna uppdateras med sex månaders mellanrum. De ändringar som föreslås ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.

Förordningarna publiceras i sin helhet på ministeriets beslutssida.

Ytterligare information:
Upi Talsi, specialsakkunnig, tfn 0295 530 868, upi.talsi(at)gov.fi