Hoppa till innehåll
Media

Innovationsbarometern ger underlag för förnyelse i offentliga sektorn

finansministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2022 14.50 | Publicerad på svenska 29.3.2022 kl. 8.23
Nyhet
Innovationsbarometern.

Finansministeriet och Kommunförbundet genomför under våren enkäten Innovationsbarometern. Syftet är att observera faktorer som främjar eller förhindrar att innovationer utvecklas eller tas i bruk. Målet är också att resultaten ska utnyttjas i utvecklingen av verksamheten och på så sätt gagna hela samhället, till exempel i form av bättre fungerande tjänster och produktivitet.

Nuläget inom innovationsverksamheten kartläggs för första gången samtidigt och delvis i samma format både inom staten och i kommunerna. Enkäten baserar sig på en innovationsenkät för den offentliga sektorn (Copenhagen Manual) som utarbetats under ledning av Danmark. Kommunförbundet genomförde Innovationsbarometern första gången år 2018.

Enkäten skickas till kommunernas tjänstemannaledning och statsförvaltningens högsta ledning. Enkätresultaten publiceras i höst.

Mer information:

Matti Kuivalainen, specialsakkunnig, Finansministeriet, tfn 0295 530 344, matti.kuivalainen(at)gov.fi 

Ira Alanko, specialsakkunnig, Finansministeriet, tfn 0295 530 353, ira.alanko(at)gov.fi

Tuula Jäppinen, innovationssakkunnig, Kommunförbundet, tfn 09 771 2583, tuula.jappinen(at)kommunforbundet.fi

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, tfn 50 337 5634, marianne.pekola-sjoblom(at)kommunforbundet.fi