Hoppa till innehåll
Media

Jani Pitkäniemi fortsätter som chef för kommun- och regionförvaltningsavdelningen

finansministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2022 13.48
Pressmeddelande

Statsrådet har utnämnt ekonomie magister Jani Pitkäniemi till avdelningschef för finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning. Pitkäniemi har innehaft samma befattning sedan 2017.

”De gångna fem åren har onekligen varit händelserika! Trots belastningen från den senaste tidens krishantering har vi framgångsrikt berett stora reformer: välfärdsområden har inrättats, förberedelserna för att överföra arbets- och näringstjänsterna till kommunerna har kommit rätt långt och grunden för kommunernas framtid har skapats. Avsikten är att fortsätta vårt ihärdiga arbete för att utveckla självstyrelsen för invånarna inom ramen för en hållbar offentlig ekonomi i såväl kommunerna som välfärdsområdena. Efter omfattande reformer är det också motiverat att ’stabilisera’ fältet och analysera läget som en helhet. Det får inte vara för många bollar i luften på en gång – det vi gör ska göras på ett högklassigt och samordnat sätt och i gott samarbete”, berättar Pitkäniemi.

Pitkäniemi har lett kommun- och regionförvaltningsavdelningen sedan 2017. Dessförinnan har Pitkäniemi varit bland annat chef för kommun- och regionförvaltningsavdelningens enhet för kommunpolitik och specialsakkunnig i ekonomiska och finansiella frågor vid Finlands ständiga representation vid EU i Bryssel.

Kommun- och regionförvaltningsavdelningen ansvarar för beredningen av lagstiftning som gäller kommunernas och samkommunernas förvaltning, personal, ekonomi och finansiering och för ärenden som gäller utveckling av den kommunala självstyrelsen och kommunstrukturen. Kommun- och regionförvaltningsavdelningen bereder genomförandet av välfärdsområdesreformen. Till avdelningens ansvarsområde kommer i fortsättningen också att höra lagstiftnings- och styrningsuppgifter som gäller välfärdsområdena.

Statsrådet beslutade om utnämningen den 31 mars. Pitkäniemi utnämndes till avdelningschef för perioden 1.6.2022–31.5.2027.

Ytterligare information:
Päivi Nerg, understatssekreterare, tfn 0295 530 149, paivi.nerg(a)gov.fi