Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Rätt till konto och nätbankskoder för alla

Finansministeriet
25.8.2016 13.44
Pressmeddelande

Kunderna får i framtiden säkrare tillgång till grundläggande betalkonton och tillhörande betaltjänster. Regeringen föreslår att bankerna endast kan neka konton och bankkoder i undantagsfall, t.ex. med stöd av penningtvättlagstiftningen.

Betalkonton med grundläggande funktioner avser bankkonton med minimibetaltjänsterna, såsom ett betalkort, uttagning av kontanter och kontoöverföringar i nätbanken. Förvaringsbanker får enligt förslaget skyldighet att tillhandahålla dessa slags konton.

Rätten till grundläggande betalkonton gäller inom hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) vilket gör det lättare för finländare att öppna grundläggande betalkonton i andra EES-länder.

Bankerna ska anpassa sina tjänster till personer med nedsatt funktionsförmåga

Alla kunder får dessutom rätt till nätbankskoder eftersom de blir en del av de grundläggande banktjänsterna. Nätbankskoder kan i fortsättningen nekas endast med stöd av lagstadgade objektiva skäl, t.ex. om kunden saknar personsignum. Anteckning om betalningsstörning utgör till exempel inte något godtagbart skäl för nekande.

Även äldre och personer med nedsatt funktionsförmåga bör ha möjlighet att använda betalkonton, betaltjänster och elektronisk identifiering. Bankerna bör enligt förslaget vid behov anpassa sina tjänster och se till att de fungerar även med hjälpmedel.

Rätten till bankkoder stöder även digitaliseringen av offentliga tjänster. Medborgarna behöver bankkoder för identifikation då de sköter ärenden via den offentliga förvaltningens nättjänster. Propositionen förstärker den likvärdiga behandlingen av medborgare.

Lättare att jämföra kontoavgifter

Konsumenternas tillgång till information om prissättningen för betaltjänster och -konton föreslås bli förbättrad enligt följande:

  • Konsumenterna kan jämföra kostnaderna med olika betaltjänster på en webbplats.
  • Serviceleverantörerna ska ge konsumenterna en detaljerad specificering av utgifterna de tar ut för sina betaltjänster och -konton
  • Serviceleverantörerna ska upprätta prospekt över avgifter som tas ut och en ordlista över begreppen inom betaltjänsterna.

Lättare att byta serviceleverantör

Lagändringarna underlättar bytandet av betaltjänstleverantör. Konsumenten behöver inte längre själv meddela nya betalningsuppgifter, eftersom den nya serviceleverantören är skyldig att meddela de nya kontaktuppgifterna till samtliga avsändare av återkommande kontoöverföringar, direktbetalningar och e-fakturor.

Målet är att öka konkurrensen

Genom lagändringarna genomförs EU:s direktiv om betalkonto med grundläggande funktioner. Syftet med reformerna är att säkerställa tillgången till grundläggande banktjänster och att öka konkurrensen inom betalningstjänsterna.

Regeringen utfärdade propositionen om lagändringarna torsdagen den 25 augusti. Lagarna avses träda i kraft den 1 oktober.

Regeringens proposition (statsrådets webbplats)

Förfrågningar:

Risto Koponen, finansråd, tfn 02955 30355, risto.koponen(at)vm.fi

Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi

Finansmarknaderna