Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Känslor, hot, rädsla och lättnad – undantagssommaren och framtiden väckte diskussion i Dialoger under undantagsförhållanden den 26 maj

Finansministeriet
4.6.2020 9.30 | Publicerad på svenska 15.6.2020 kl. 9.33
Nyhet

Dialoger under undantagsförhållanden ger en unik bild av olika människogruppers liv under undantagsförhållandena. Diskussionerna ordnas av en mångsidig grupp aktörer inom den offentliga, privata och tredje sektorn samt av enskilda medborgare.

I de diskussioner som ordnades för fjärde gången den 26 maj deltog drygt 200 personer från olika åldersgrupper och yrken runt om i Finland och utomlands. Denna gång deltog även barn i diskussionen.

Diskussionerna sammanfattades även denna gång till en mångdimensionell och specificerad helhetsbild av det rådande läget i vårt samhälle.

De som diskuterade frågan var väl medvetna om att undantagsförhållandena inte är över – och att det inte råder någon säkerhet om framtiden. Coronavåren håller på att övergå till en annan slags sommar där man lär sig att uppskatta sin närmiljö och de glädjeämnen som finns där på ett nytt sätt. Rädslan är fortfarande närvarande i vardagen, men upplevelsen av rädslan varierar mer än tidigare. Många rädslor håller på att minska, men för somliga medför avskaffandet av begränsningarna ny slags ångest. De som deltog i diskussionen framförde att vårens händelser förändrat det egna förhållandet till andra människor, den omgivande naturen, arbetet och konsumtionen. Inför sommaren ser man också framåt och funderar på vilka saker som kommer att återställas och vad som kommer att förändras permanent. Man tänker på en osäker höst, det eventuella hotet om en ny coronavåg och ekonomiska svårigheter. Tanken på en mer mänsklig och ekologiskt hållbar värld väcker emellertid hopp. Ett omfattande sammandrag finns i sin helhet på webbplatsen för Dialoger under undantagsförhållanden, länk nedan.

Dialogerna som upprepas varannan vecka visar hur människornas upplevelser förändras i takt med att coronakrisen framskrider. Hittills har drygt 1 000 personer deltagit i nästan 150 dialoger. Diskussionerna har haft deltagare från hela landet: Från Lappland till Nyland, från Egentliga Finland till Norra Karelen. Dialogerna har dessutom haft deltagare från andra länder, såväl från Europa som från länder utanför Europa.

Vårens sista Dialog under undantagsförhållandena hålls den 9 juni. De öppna dialogerna under undantagsförhållanden finns i en kalender som finns bakom länken nedan. Anmäl dig för att diskutera!

Dialogerna under undantagsförhållanden ger medborgare och samfund möjlighet att föra en konstruktiv diskussion och öka förståelsen för hur det är att leva i Finland under exceptionella omständigheter.

Diskussionerna ordnas av 54 olika samhälleliga aktörer – enskilda personer, organisationer, kommuner, företag, stiftelser och ministerier. DialogiAkatemia, Dialogpaus-stiftelsen och finansministeriet ansvarar för samordningen, sammanställningen och publiceringen av Dialoger under undantagsförhållanden, samt för förmedlingen av dem till statens och kommunernas förvaltning.

Ytterligare information:

Dialogiakatemia: Janne Kareinen, direktör, janne.kareinen(at)dialogiakatemia.fi, tfn 045 6316 516

Dialogpaus: Laura Arikka, verkställande direktör, laura.arikka (at) eratauko.fi, tfn 044 5792 686

Finansministeriet: Katju Holkeri, finansråd, Katju.holkeri (at) vm.fi, tfn 040 7649 880