Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Kommunerna kompenseras för temporär minskning av skatteinkomsterna

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.4.2020 13.41
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att kommunerna i år ersätts till fullt belopp för den fördröjning av skatteinkomsterna som beror på coronasituationen. Lösningen är kostnadsneutral, eftersom motsvarande belopp dras av från kommunernas statsandelar 2021.

Kommunernas skatteintäkter beräknas minska temporärt med sammanlagt 547 miljoner euro. 422 miljoner euro består av kommunalskatt, 45 miljoner euro av samfundsskatt och 80 miljoner euro av fastighetsskatt.

Regeringen föreslår att lagen om statsandel för kommunal basservice ändras. Ersättningen föreslås bli betald som en ersättning för viss tid i samma förhållande som kommunerna år 2020 delas ut kommunalskatt, samfundsskatt och fastighetsskatt.

Kommunerna föreslås dessutom få dröjsmålsränta i anslutning till betalningsarrangemangen för skatter som redovisas till kommunerna i enlighet med skattelagstiftningen. Dröjsmålsräntan beräknas uppgå till 20 miljoner euro för kommunalskattens del, 2 miljoner euro för samfundsskattens del och 3 miljoner euro för fastighetsskattens del.

Eftersom kommunerna får skatteinkomsterna och dröjsmålsräntorna senare via skatteförvaltningen, dras motsvarande belopp av från statsbidraget för 2021.

Skatteinkomsterna fördröjs emedan Skatteförvaltningen lindrar villkoren för betalningsarrangemangen för företagens skatter och dröjsmålsräntan på de skatter som ingår i betalningsarrangemanget sänks.

Ändringarna avses träda i kraft så snabbt som möjligt. Regeringspropositionen publiceras på Beslutssidan (på finska).

Ytterligare information:

Matti Sillanmäki, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30444, matti.sillanmaki(at)vm.fi

Mer information: