Hoppa till innehåll
Media

Kompetensen inom offentlig upphandling stärks - över hundra experter deltar i ett mentorprogram

finansministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2022 9.01
Nyhet
En stor grupp människor följer anförandet vid starten av mentorsprogrammet.

Det nya mentorprogrammet för offentlig upphandling inom åtgärdsprogrammet för verkningsfull offentlig upphandling inleddes i oktober. I mentorprogrammet deltar sammanlagt 114 upphandlingsexperter från kommunsektorn, den privata sektorn, staten och välfärdsområdena.

Mentorprogrammet har 34 mentorer och 80 aktörer, dvs de som mentoreras.

”Genom att stärka upphandlingskompetensen kan vi förbättra servicens kvalitet, söka lösningar i en föränderlig värld och få bättre valuta för skattebetalarnas pengar. Mentorprogrammets stora popularitet är ett viktigt budskap som berättar om ett omfattande engagemang för gemensam utveckling i syfte att förbättra upphandlingskompetensen. Det nya mentorprogrammet spelar en viktig samhällelig roll i detta”, säger programmets beskyddare, kommunminister Sirpa Paatero

Målet med programmet är att öka upphandlingskompetensen, skapa riksomfattande nätverk, överföra tyst kunskap, öka möjligheterna att samarbeta och bilda nätverk över organisationsgränserna samt stödja kompetensutvecklingen i upphandlingsfrågor. 

Mentorprogrammet för offentlig upphandling är det första i sitt slag i Finland och det har även väckt internationellt intresse. Målet är att det nationella arbetet för att utveckla upphandlingsfärdigheterna ska vara kontinuerligt, och mentorprogrammets kontinuitet bedöms efter de första erfarenheterna. 

Mentorprogrammet är en del av målet i programmet för verkningsfull offentlig upphandling att utveckla upphandlingskompetensen i Finland. Utöver ett mentorprogram har programmet för offentlig upphandling bland annat inlett nya slags lärandekliniker för upphandlingsexperter, skapat ett nytt självutvärderingsverktyg för upphandlingsexperterna, sammankallat dem samt gjort en utredning om anskaffningsutbildningen.

Mer information:
Maria Röykkä, programchef, finansministeriet, maria.roykka(at)gov.fi
Niina Ruuskanen, specialsakkunnig, Kommunförbundet, niina.ruuskanen(at)kuntaliitto.fi
Marika Tuomela-Pyykkönen, universitetsadjunkt, Lapplands Högskola, marika.tuomela-pyykkonen(at)lapinamk.fi 

Förvaltningspolitiken Sirpa Paatero