Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Fjärrortstalet i statsandelen för kommunal basservice korrigeras

Finansministeriet
14.10.2019 13.03
Pressmeddelande

Statistikcentralen beräknar fjärrortstalet vart femte år och tillställer finansministeriet uppgifterna om fjärrortstalen för beräkningen av statsandelarna. Den nuvarande perioden gäller statsandelarna för åren 2017-2021. Statistikcentralen meddelade i juni 2019 att man upptäckt ett fel i beräkningen av mittpunkten för fjärrortstalet. Fjärrortstalen har nu granskats och korrigerats.

Fjärrortstillägget som betalas på basis av fjärrortstalet gäller under den nuvarande perioden sammanlagt 121 kommuner. De aktuella ändringarna av fjärrortstalet är tämligen små, även om de påverkar samtliga kommuner som får fjärrortstillägg. Ändringsintervallet är -0,102 (Utajärvi) - +0,074 (Suonenjoki) och medianändringen för samtliga kommuner som får fjärrortstillägg är +0,005. Fjärrortstalet blir 0 förr två kommuners del (Virolahti och Keuruu), vilket betyder att de inte längre är berättigade till fjärrortstillägg. Det betyder att 119 kommuner får fjärrortstillägg i fortsättningen.

De korrigerade fjärrortstalen har endast en liten inverkan på statsandelarna på riksnivå, ca -400 000 euro netto på årlig nivå, dvs. sammanlagt ca -1,2 miljoner euro under åren 2017-2019 (så att det sammanlagda statsandelsbeloppet minskar). Fjärrortstillägget minskar för 41 kommuners del med sammanlagt 5,3 miljoner euro, och ökar för 80 kommuners del med sammanlagt 4,1 miljoner euro 4,1 miljoner euro 2017–2019. Effekterna är ungefär likadana under 2020-2021.

De kommunspecifika konsekvenserna för statsandelarna är däremot betydande i de extremaste fallen, vilket beror på graderingen av fjärrortstillägget. Fjärrortstillägget är det enda kriteriet i statsandelssystemet på vilket man tillämpar en graderingskoefficient. Graderingen bevarades i samband med statsandelsreformen 2015 just i syfte att undvika stora kommunspecifika förändringar.

Fjärrortstillägget fastställs enligt de korrigerade uppgifterna som sådant från och med 2020. De kommuner som under åren 2017-2019 blivit utan sina förmåner betalas denna förmån med ränta i samband med utbetalningen av statsandelarna i januari 2020. De kommuner som betalats för mycket under 2017-2019 behöver emellertid inte betala tillbaka de grundlösa förmånerna. Beslutet att inte driva in de grundlösa förmånerna baserar sig på 52 § 2 mom. i lagen om statsandel för kommunal basservice (skälighetsprincipen).

Bilaga: De nuvarande och de korrigerade fjärrortstalen (på finska)

Ytterligare information:

Ville Salonen, konsultativ tjänsteman, tfn. 0295 530 388, förnamn.efternamn(at)vm.fi
Markku Nissinen, finansråd, tfn. 0295 530 314, förnamn.efternamn(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden