Hoppa till innehåll
Media

Kommunernas utredningsskyldighet och uppsägningsskyddet på fem år föreslås bli slopade ur kommunstrukturlagen

finansministeriet
Utgivningsdatum 24.9.2015 13.32
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att de bestämmelser i kommunstrukturlagen som gäller genomförandet av kommunreformen, såsom kommunernas förpliktelse att utreda sammanslagningar, förutsättningarna för utredningsskyldigheten och tidsfristerna för utredningar slopas.

Iakttagandet av utredningsskyldigheten och tidsfristerna i anslutning till den ska inte längre utgöra något villkor för betalning av kommunernas sammanslagningsunderstöd och ersättningen för minskningen av statsandelen. Sammanslagningsunderstöd ska betalas samtliga kommuner som slås samman 2017. Det lagstadgade utredningsunderstödet betalas för pågående utredningar ända tills utgången av 2016.

I propositionen föreslås också att bestämmelsen om personalens uppsägningsskydd på fem år skulle upphävas, varvid uppsägningsskyddet skulle upphöra för de sammanslagningars del som träder i kraft 2016 och 2017. Uppsägningsskyddet på fem år skulle emellertid bevaras för de sammanslagningars del som träder i kraft före 2016.

Finansministeriet begärde utlåtanden om propositionsutkastet från bl.a. de kommuner som under de senaste åren deltagit i, eller som under de närmaste åren ämnar delta i sammanslagningar. Kommunerna förhåller sig enligt utlåtandena positivt till de föreslagna ändringarna.

Regeringens proposition baserar sig på riktlinjerna i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram. Ändringarna avses träda i kraft ännu under innevarande år.

Förfrågningar:
 

Eeva Mäenpää, lagstiftningsråd, tfn 02955 30266, [email protected]