Hoppa till innehåll
Media

Lausuntopyyntö
Lainmuutokset vahvistaisivat pankkien kykyä sietää häiriöitä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 3.7.2020 10.14
Tiedote

Työryhmä ehdottaa luottolaitos- ja kriisinratkaisulainsäädännön tarkistamista.

Työryhmä ehdottaa muun muassa, että lainmuutoksilla

  • täsmennetään ja täydennetään eri pääomavaatimusten asettamisen ja varojenjaon rajoittamisen perusteita
  • asetetaan rahoitusalan holding- ja sekaholdingyhtiöille toimilupavaatimus, laajennetaan sääntelyä ja valvontaa näihin yhtiöihin sekä asetetaan Euroopan talousalueen ulkopuolisille luottolaitosryhmittymille velvollisuus perustaa väliyhtiö talousalueelle
  • säädetään rahoitustaseen korkoriskin arvioimisen uudesta laskentamallista
  • kevennetään palkitsemisen sääntelyä ja täsmennetään säännösten soveltamisalaa
  • laajennetaan lähipiiriluotonannon sääntelyn henkilöpiiriä
  • annetaan valvontaviranomaiselle toimivalta johtoon kuuluvan henkilön erottamiseksi, jos tämä ei täytä laissa asetettuja luotettavuus- ja pätevyysvaatimuksia
  • täydennetään säännöksiä omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vähimmäisvaatimuksesta
  • säädetään uusista Rahoitusvakausviraston toimivaltuuksista laitoksen varojen jaon rajoittamiseksi ja sopimusten täytäntöönpanon keskeyttämiseksi.

Muutokset perustuvat EU:n pankkipakettiin

Lainmuutosten tavoitteena on vahvistaa pankkien kykyä sietää häiriöitä. Suomi panisi muutoksilla täytäntöön EU:n pankkipaketin, joka perustuu Baselin pankkivalvontakomitean suosituksiin luottolaitosten vakavaraisuus- ja maksuvalmiusuudistuksesta.

Valtiovarainministeriö lähetti työryhmän ehdotukset lausuntokierrokselle 3.7.2020. Lausuntoaika päättyy 23. elokuuta.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Nina Santaharju, puh. 02955 30042, nina.santaharju(at)vm.fi (kriisinratkaisusääntely)
Erityisasiantuntija Antti Makkonen, puh. 02955 30013, antti.makkonen(at)vm.fi (luottolaitossääntely)