Hoppa till innehåll
Media

Lägesbild av lagstiftning som gäller digitalisering publicerad

finansministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2021 8.42
Nyhet

I lägesbilden beskrivs den allmänna lagstiftning som gäller digitalisering. Syftet med lägesbilden är att sammanfatta den lagstiftning som ska beaktas vid digitaliseringen av tjänsterna.

Lägesbilden beskriver den allmänna lagstiftningen i fråga om utveckling och ordnande av digitala tjänster, dataskydd, data och datalager, uträttande av ärenden och kundrelationer samt grundläggande fri- och rättigheter.

”Vårt mål var att lägesbilden kunde stödja dem som utvecklar digitala tjänster i beaktandet av lagstiftningen. Sådana här slags sammanfattningar av lägesbilden för den centrala allmänna lagstiftningen har inte tidigare funnits att tillgå”, berättar specialsakkunnig Tiina Lokka-Lepistö.

Lägesbilden av den allmänna lagstiftningen drar upp riktlinjer för digitaliseringen. Organisationerna kan utnyttja lägesbilden när de digitaliserar sina tjänster, dock med hänsyn till att det inte är fråga om en uttömmande förteckning med stöd av vilken digitala tjänster kan produceras. Finansministeriet diskuterar gärna lägesbilden och eventuella utvecklings- och ändringsbehov tillsammans med organisationerna. 

Lägesbilden av lagstiftningen har utarbetats som en del av det arbete som utförs av den lagstiftningsarbetsgrupp som ingår i programmet för att främja digitalisering. Gruppen ska bland annat utreda frågor som gäller lagen, identifiera behoven att utveckla regleringen och ta initiativ till utveckling av lagstiftningen så att människor och företag ska kunna erbjudas offentliga digitala tjänster av hög kvalitet.

Mer information:
Tiina Lokka-Lepistö, specialsakkunnig, tfn 0295 530 040, tiina.lokka-lepisto(at)gov.fi

Offentliga förvaltningens ICT