Hoppa till innehåll
Media

Lagen om ändring av lagen om hemkommun träder i kraft den 1 oktober

finansministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2016 13.28
Nyhet

Republikens president stadfäste den 25 augusti lagarna om ändring av lagen om hemkommun, lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster samt lagen om beskattningsförfarande.

Ändringen förtydligar förfarandena vid registrering av uppgifter i befolkningsdatasystemet samt korrigering av fel, begäran om omprövning och ändringssökande.

Ytterligare information om innehållet i lagarna (pressmeddelande om regeringens proposition 19.5.)

Lagarna träder i kraft den 1 oktober 2016.

De stadfästa lagarna (valtioneuvosto.fi)

Förfrågningar:

Assi Salminen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30560, assi.salminen(at)vm.fi