Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Remissvar
Läs mera om remissresponsen med anledning av informationshanteringsförordningarna

Finansministeriet
6.11.2019 14.27
Pressmeddelande

Nya lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen träder i kraft vid ingången av 2020. Förordningarna som varit på remiss innehåller noggrannare bestämmelser om utlåtandeförfarandet som gäller statliga ämbetsverk och inrättningar samt om informationshanteringsnämnden som ingår i informationshanteringslagen.

Informationshanteringslagen förpliktar statliga ämbetsverk och inrättningar att begära ett utlåtande från finansministeriet om betydande förändringar som berör informationshanteringen eller verksamheten och gränssnitten för gemensamma datalager inom och offentliga förvaltningen. Utlåtandeförfarandet styr utnyttjandet av samt interoperabiliteten och informationssäkerheten hos datasystem och informationssystem som används inom den statliga informationshanteringen. Finansministeriet fick 53 utlåtanden inom den utsatta tiden. Remisstiden gick ut den 5 november. Utlåtandena, begäran om utlåtande och remissmaterialet finns på webbplatsen utlåtande.fi.

Informationshanteringsnämnden är en ny självständig myndighet som är verksam vid finansministeriet. Nämnden agerar på nätverksbasis och främjar målsättningarna och kraven i informationshanteringslagen. Förordningsutkastet som varit på remiss innehåller noggrannare bestämmelser om informationshanteringsnämndens sammansättning, organiseringen av verksamheten, beslutsfattandet samt medlemmarnas behörighetskrav. Finansministeriet fick 47 utlåtanden inom den utsatta tiden. Remisstiden gick ut den 5 november. Utlåtandena, begäran om utlåtande och remissmaterialet finns på webbplatsen utlåtande.fi.

Mer information:

Tomi Voutilainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30453, tomi.voutilainen(at)vm.fi (informationshanteringsnämnden)
Jenni Taskinen, specialsakkunnig, tfn 029 553 0249, jenni.taskinen(at)vm.fi (utlåtandeförfarandet)
Marja Penttilä, specialsakkunnig, tfn 0295 530 277, marja.penttila(at)vm.fi (utlåtandeförfarandet)