Hoppa till innehåll
Media

Marine Holm-Johansson utnämnd till tjänsten som landshövding på Åland

finansministeriet
Utgivningsdatum 3.2.2023 11.27
Pressmeddelande
Bild: Marcus Boman

Republikens president har utnämnt juris kandidat Marine Holm-Johansson till tjänsten som landshövding vid Statens ämbetsverk på Åland för fem års tid från och med den 1 april 2023.

”Jag känner mig ödmjuk inför förtroendet. Landshövdingen har en viktig funktion i självstyrelsesystemet och ska främja goda relationer mellan rikets och självstyrelsens myndigheter”, säger Holm-Johansson.

”Under de senaste decennierna har de statliga myndigheternas organisation genomgått förändringar och sättet som de offentliga tjänsterna erbjuds på har moderniserats. Nuvarande landshövding har aktivt vakat över att myndigheterna är tillgängliga på Åland. Han har månat om ålänningarnas service, men även dem som är här av andra skäl än permanent bosättning och som också behöver sköta ärenden vid statliga myndigheter. Det kommer jag fortsätta med när jag övertar hans uppgifter”, Holm-Johansson fortsätter.

Holm-Johansson har arbetat som autonomilagsutvecklare och lagberedare vid Ålands landskapsregering sedan 2013. 

Före det har hon bland annat arbetat som biträdande lagtingsdirektör vid Ålands lagting och notarie och sekreterare för Ålands delegation i Nordiska rådet. 

Mer information:
Juha Sarkio, avdelningschef, tfn 02955 30031, juha.sarkio(at)gov.fi