Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Miljöansvar och digital teknik är centrala teman i beredningen av statens resestrategi

Finansministeriet
3.11.2020 9.40 | Publicerad på svenska 3.11.2020 kl. 14.31
Pressmeddelande
VR:n juna laiturilla

Finansministeriet tillsatte den 2 november 2020 en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till ny resestrategi för staten. Arbetsgruppens mandatperiod går ut den 31 januari 2021. Den gällande resestrategin är från år 2008.  Arbetsgruppen ska se över och uppdatera strategin så att den bättre motsvarar den nuvarande verksamhetsmiljön. 

”Coronaepidemin har ändrat vårt resebeteende radikalt – inte bara i Finland utan globalt. Tack vare digitalisering har resor ersatts med nya sätt att arbeta och distansmöten. Trots att epidemin någon dag kommer att vara över, finns det ingen återgång till det tidigare sättet att resa. Arbetet för att uppdatera statens resestrategi ger också en utmärkt möjlighet att beakta de klimat- och trafikpolitiska målen", säger finansrådet Mari Näätsaari. 
 
Strategiarbetet fokuserar speciellt på följande teman:

  1. Organiseringen av statens reseförvaltning
  2. Totalekonomiskt fördelaktigt resande 
  3. Resesäkerhet inklusive informationssäkerhet
  4. Miljöansvar 

Utredningen av statens reseförvaltning styr strategiberedningen 

Strategiberedningen bygger på statens resestrategi från 2008 samt förslagen från arbetsgruppen som utredde statens resor och organiseringen av reseförvaltningen 2019. 

Arbetsgruppen kartlade nuläget för resor och reseförvaltningen och uppnåendet av de mål som ställts för rese-förvaltningen. Uppdateringen av resestrategin var ett av arbetsgruppens viktigaste förslag. Arbetsgruppens öv-riga centrala förslag har beaktats i strategiarbetets teman. 

Mer information:

Mari Näätsaari, finansråd, tfn 040 8417 015, mari.naatsaari(at)vm.fi

Finansministeriet Förvaltningspolitiken