Hoppa till innehåll
Media

Minister Orpo reser till IMF:s och Världsbankens möten i Washington

finansministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2017 8.49
Pressmeddelande

Vid Internationella valutafondens (IMF) möten behandlas bland annat läget inom världsekonomin och vid Världsbankens möten tar man upp den betydelse som utbildningens kvalitet har för utvecklingen. Finansminister Petteri Orpo deltar i årsmötena i Washington den 12–14 oktober.

Vid Internationella valutafondens möten diskuteras läget inom världsekonomin utifrån den nyaste ekonomiska prognosen. Prognosen antyder att de ekonomiska utsikterna förbättrats framför allt inom euroområdet, i Japan, i Kina och i Ryssland.

IMF:s ekonomiska prognos (på engelska)

Privata medel till stöd för utvecklingsprojekt

Vid världsbankens möten diskuteras det hur man kunde utöka de privata investeringarna i utvecklingsprojekt. Världsbanken håller på att övergå i en modell där man alltid först undersöker möjligheterna till finansiering via den privata sektorn. Offentlig finansiering blir aktuell först efter det.

Den nya modellen säkerställer att offentlig utvecklingsfinansiering används så effektivt som möjligt. Finland understöder modellen.

Lösningar söks för inlärningskrisen

Det andra huvudtemat för världsbankens möten är utbildningens kvalitet och dess betydelse för utvecklingen. Världsbanken publicerade i slutet av september en utvecklingsrapport som varnar om en världsomfattande inlärningskris. Även om allt flera barn i utvecklingsländerna går i skola, finns det fortfarande miljontals barn som aldrig lär sig läsa, skriva eller räkna.

Världsbanken är en viktig aktör när det gäller utbildningsutvecklingen på global plan. Finland anser att Världsbanksgruppen spelar en central roll i lösandet av inlärningskisen tillsammans med andra internationella aktörer.

Världsbankens pressmeddelande om utvecklingsrapporten (på engelska)

Minister Orpo har dessutom bilaterala möten i Washington. Han kommer bland annat att träffa företrädare för Förenta staternas administration samt IMF:s och Världsbankens ledning.

Följ mötet på Twitter: #IMFMeetings, #Fin4Dev och #WDR2018.

Årsmötenas webbplats (på engelska)

Ytterligare information:

Minna Nikitin, specialsakkunnig, tfn 02955 30490, minna.nikitin(at)vm.fi
Tuuli Juurikkala, specialsakkunnig, tfn 02955 30051, tuuli.juurikkala(at)vm.fi
Elisa Tarkiainen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0400 774 789, elisa.tarkiainen(at)vm.fi

Finanspolitiken Petteri Orpo