Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Vehviläinen värd för det nordiska kommunministermötet

Finansministeriet
14.8.2018 13.04
Pressmeddelande

Det årliga nordiska kommunministermötet hålls i år i Borgå den 14–15 augusti. Diskussionen leds av kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

Vid mötet utbyter de nordiska kollegerna sina tankar kring och erfarenheter av aktuella frågor inom kommunpolitiken.

Digitalisering som huvudtema

Det huvudsakliga temat för mötet är hur digitalisering kan utnyttjas i kommunerna och hur digitaliseringsutvecklingen i kommunerna kan stödjas. Vid mötet behandlas de olika nordiska ländernas lagstiftning och utvecklingsprogram som gäller digitalisering. Avsikten är också att presentera konkreta stödåtgärder som länderna har vidtagit i syfte att stödja digitaliseringen i kommunerna.

”Utnyttjandet av digitaliseringen i offentliga tjänster har varit ett viktigt tema i vårt regeringsprogram. Vi har utarbetat principer för digitaliseringen av de offentliga tjänsterna och understött kommunernas egna digitaliseringsförsök. Det är intressant att utbyta tankar och erfarenheter med de nordiska kollegerna och samtidigt få idéer av den goda praxis som tillämpas i grannländerna”, säger kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

Ministrarna och statssekreterarna diskuterar också den ojämlika utvecklingen i kommunerna samt dess inverkan på den lagstiftning som gäller kommunerna och på möjligheterna att stödja utvecklingen av kommunernas verksamhet och tjänster. Dessutom diskuteras incitamenten i kommunernas finansieringssystem. Varje land ger också en lägesrapport om aktuella frågor inom landets kommunpolitik. Minister Vehviläinen ger en lägesrapport om landskaps- och vårdreformen och tidsplanen för beredningen av reformen.

I mötet deltar representanter för alla fem nordiska länder och för Åland. Det nordiska kommunministermötet ordnas årligen och ansvaret för arrangemangen cirkulerar från land till land. Nästa år är Norge värd för mötet.

Ytterligare information:

Matias Hilden, minister Anu Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 050 911 9947, matias.hilden(a)vm.fi
Suvi Savolainen, specialsakkunnig, tfn 0295 530 122, suvi.savolainen(a)vm.fi

Anu Vehviläinen Kommunärenden alueuudistus-arkisto