Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommun- och reformminister Vehviläinen inledde landskapsturnén
Minister Vehviläinen: Framgången med reformen avgörs i landskapen

Finansministeriet
18.8.2016 9.17
Pressmeddelande

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen presenterade på torsdagen i Björneborg och Tavastehus de lagutkast om landskapsreformen som publicerades i slutet av juni. Dessa två tillställningar var de första i turnén som omfattar samtliga landskap.

- Det är fråga om en betydande reform där olika offentliga uppgifter koncentreras till sektorsövergripande landskap. Framgången med reformen avgörs i landskapen. Lagstiftningen anger en ram för reformen, men den konkreta förändringen verkställs på regional nivå. Jag uppmuntrar varje landskap till att själv hitta de bästa genomföringssätten inom ramarna som fastställs av lagstiftningen, konstaterade Vehviläinen.

Lagpaketet sänds enligt Vehviläinen på remiss i augusti. Remissbehandlingen bör tas på allvar.

- Det är fråga om en omfattande helhet och jag är nyfiken på resultaten från remissrundan. Remissvaren ger säkert nyttig information om flera saker. Vi är redo att ta i beaktande remissresponsen då regeringspropositionen finslipas till sin slutliga form.

Vehviläinen uppmuntrade landskapen framför allt till att förnya sina handlingssätt och att anamma en positiv attityd till genomföringen av reformen. Förvaltningen bör enligt henne i första hand ses som en tjänst som stödjer människors och företagens verksamhet.

Förfrågningar:

Sami Miettinen, specialmedarbetare, tfn 046 923 4695

Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken Kommunärenden aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit