Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ministeriet gör en helhetsbedömning med anledning av domen mot Tullens generaldirektör

Finansministeriet
4.5.2018 11.46 | Publicerad på svenska 4.5.2018 kl. 11.51
Pressmeddelande

Helsingfors tingsrätt meddelade den 4 maj sitt beslut i ett mål där Tullens generaldirektör Antti Hartikainen stått som svarande. Enligt beslutet döms generaldirektören för brott mot tjänsteplikt.

Finansministeriet har i dag fått tingsrättens beslut. Ministeriet kommer att ta del av beslutet och göra en helhetsbedömning om saken också med beaktande av tingsrättens beslut. Före det ger ministeriet inga utlåtanden om saken.

Brottmålet gäller ett fall där Hartikainen inte avlägsnade sig från Tullens ledningsgrupps möte den 3 november 2015 på grund av jäv. Riksdagens biträdande justitieombudsman meddelade den 25 maj 2016 sitt beslut i saken och meddelade Hartikainen sitt beslut. I beslutet ansåg riksdagens biträdande justitieombudsman att Hartikainen hade agerat i strid med 27 § 1 mom. i förvaltningslagen.

Tullen är ett ämbetsverk som hör till finansministeriets förvaltningsområde. Finansministeriet svarar för Tullens resultatstyrning.

Ytterligare information:

Liinu Lehto, kommunikationsdirektör, tfn 0295 530 221, liinu.lehto(at)vm.fi