Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet, Skatteförvaltningen och Teosto informerar
Musikskapare kan i fortsättningen intäktsföra Teosto-ersättningar till sina egna bolag

Finansministeriet
28.9.2018 10.00 | Publicerad på svenska 2.10.2018 kl. 9.58
Nyhet

Musikskapare kan från och med ingången av oktober intäktsföra upphovsrättsersättningar som Teosto betalat till sina egna bolag, varvid Teosto-ersättningarna beskattas som bolagets inkomst från näringsverksamhet. Reformen gör det möjligt för musikskapare att vara verksamma som företagare på samma sätt som aktörer inom andra branscher.

Målet har varit att göra skattebehandlingen av musikskapare jämförbar med andra företagare. Åtgärdandet av situationen har varit en av  den nuvarande regeringens målsättningar och det ingår även i regeringsprogrammet.

”Reformen är betydelsefull för professionella musikskapare, eftersom upphovsrättsersättningarna som Teosto betalar dem utgör en väsentlig del av deras sammanlagda inkomster. Upphovsrättsersättningarna har tidigare i regel beskattats enligt personliga skattekort. Detta har försvårat långsiktig planering eftersom musikskaparnas ersättningar kan variera stort från år till år. Reformen förbättrar musikskaparnas verksamhetsbetingelser som företagare och möjliggör långsiktiga investeringar i syfte att utvidga och utveckla den egna verksamheten”, berättar tjf vd Risto Salminen från Teosto. 

Ny skatteanvisning överlämnades till minister Orpo

Skatteförvaltningens skräddarsydda anvisning, som beretts i samarbete av Teosto, finansministeriet och Skatteförvaltningen, står i centrum av reformen. Företrädarna för Teosto och Skatteförvaltningen överlämnade fredagen den 28 september anvisningen till finansminister Petteri Orpo. Reformen är enligt ministern viktigt för främjandet av företagandet och stödjandet av tillväxten inom kreativa branscher.

”Denna reform stöder företagandet inom musikbranschen och tillväxten inom kreativa branscher. Musikskapare ska ha samma förutsättningar för idkande av affärsverksamhet i bolagsform som aktörer inom andra branscher”, säger minister Orpo. 

Reformen träder i kraft i början av oktober

Musikskaparna kan ta i bruk den nya modellen från och med den 1 oktober, och de första ersättningar som Teosto betalat kan intäktsföras till det egna bolaget i samband med redovisningen för december 2018.

Skatteanvisning
Information om Teosto (Teostos webbplats)

Ytterligare information: 

Minister specialmedarbetare Matias Marttinen, , tfn 044 269 3113, matias.marttinen(at)vm.fi
Panu Pykönen, regeringsråd, finansministeriet, tfn 02955 30225, panu.pykonen(at)vm.fi
Lauri Savander, ledande skatteexpert, Skatteförvaltningen, tfn 02951 2000, lauri.savander(at)vero.fi
Tero Määttä, ledande skatteexpert, Skatteförvaltningen, tfn 02 951 2000, tero.maatta(at)vero.fi
Tjf. vd Risto Salminen,  Teosto, tfn 09 6810 1222, risto.salminen(at)teosto.fi
Riikka Railimo, chef för samhällsrelationer och EU-ärenden, Teosto, tfn 040 504 35 21, [email protected]