Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet och Befolkningsregistercentralen:
Nästan alla landskap ansökte om understöd för regional samordning av det digitala stödet

Finansministeriet
11.11.2019 11.01
Pressmeddelande

Finansministeriet beviljar landskapen understöd för regional samordning av digitalt stöd. Målet med den regionala samordningen är att säkra tillgången till digitalt stöd i hela landet för att hjälpa dem som inte kan eller förmår använda digitala tjänster.

Utvidgandet av den regionala samordningen inleddes i augusti med att ansökan om statsunderstöd utlyses. Alla landskapsförbund, inklusive Åland, erbjöds möjlighet att söka statsunderstöd för regional samordning av digitalt stöd.

Sammanlagt 14 regioner, inklusive de regioner som deltagit i de regionala pilotprojekten sedan 2018, ansökte om statsunderstöd. Pilotlandskapen var Lappland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten och Nyland. Nya landskap som sökte om understöd var Södra Karelen, Södra Savolax, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Kymmenedalen, Birkaland, Norra Savolax, Satakunta och Egentliga Finland.

Det har reserverats sammanlagt 2,4 miljoner euro för regional utveckling av det digitala stödet.

"Utbudet och hittbarheten av det digitala stödet kommer att utvecklas på ett ännu mera omfattande sätt i Finland", gläder sig specialsakkunnig Sanna Juutinen från finansministeriet.

Den regionala samordnaren har som uppgift att kartlägga det regionala behovet och utbudet av digitalt stöd, att bilda ett nätverk för digitalt stöd i syfte att utveckla tillgången och utbudet av digitalt stöd tillsammans med olika regionala aktörer, att utveckla kännedomen om digitalt stöd och att kommunicera om landskapets digitala stöd till dem som behöver det.

”Flera olika aktörer har ett omfattande behov av digitalt stöd. Landskapsförbunden har som mål att förbättra medborgarnas möjligheter att få och att hitta digitalt stöd”, preciserar Juutilainen.

Befolkningsregistercentralen samordnar det digitala stödet på riksnivå

Befolkningsregistercentralen agerar riksomfattande stöd för dem som ordnar digitala stödet.

”Vårt mål är att slå samman resurserna så att vi kan skapa ett täckande och jämlikt utbud av digitalt stöd i hela landet”, berättar projektchef Minna Piirainen från Befolkningsregistercentralen.

”Stärkandet av de digitala medborgarfärdigheterna kräver samarbete mellan organisationer, kommuner, landskap, projekt, forskningsinrättningar och statliga aktörer”, fortsätter Piirainen.

Befolkningsregistercentralen hjälper landskapsförbunden i utarbetandet av projektplaner, stöder det regionala samordningsarbetet och följer upp hur målen uppnås. Befolkningsregistercentralen stöder dessutom kompetensutvecklingen hos parter som erbjuder digitalt stöd och sammanställer material, till exempel informationsinnehåll och nyheter, som underlättar utvecklandet av det digitala stödet.

Ytterligare information:

Sanna Juutinen, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 02955 30506, sanna.juutinen(at)vm.fi
Minna Piirainen, projektchef, Befolkningsregistercentralen, tfn 0295 553 5280, minna.piirainen(at)vrk.fi

vm.fi/digituki
dvv.fi/digituki

Offentliga förvaltningens ICT