Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommunalval 9.4.
Nu väljs de framtida kommunala beslutsfattarna

Finansministeriet
9.3.2017 16.48 | Publicerad på svenska 10.3.2017 kl. 10.14
Pressmeddelande
Kommunalvalet 9.4.

Vad gör kommunerna nu och i framtiden? Hur påverkar landskaps- och vårdreformen dessa uppgifter? Varför lönar det sig att rösta i kommunalvalet? Dessa och andra frågor som gäller kommunernas framtid dryftas under de kommande fyra veckorna i finansministeriets serie om kommunalvalet.

Ministeriet erbjuder röstarna, kandidaterna och tjänsteinnehavarma information om kommunerna och valen med hjälp av videofilmer och bakgrundsmaterial.

Kommunerna står inför en stor förändring. Vid kommunalvalet som hålls den 9 april väljs fullmäktige i framtidens kommun och de som genomför en historisk förändring. Kommunernas uppgifter kommer att förändras avsevärt i och med att landskaps- och vårdreformen framskrider. Det är viktigt att man i samband med valdebatten kommer ihåg den kommande arbetsfördelningen. Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen poängterar: ”Kommunen och landskapet konkurrerar inte med varandra. De är partners och samarbetar bland annat i fråga om främjandet av hälsa och välfärd och förbättrandet av sysselsättningen och företagsamheten.”

Den nya kommunallagen, som genomgått en grundlig bearbetning för att svara mot dagens behov, träder i kraft vid ingången av den nya fullmäktigeperioden, 1.6.2017. Lagen möjliggör bland annat nya ledningssätt, flexiblare verksamhet, den betonar viktigheten av hållbar och långsiktig skötsel av kommunens ekonomi, den underlättar digital kommunikation och den skapar nya slags deltagnings- och interaktionsmöjligheter för invånarna.

Minister Vehviläinen påminner om viktigheten att utnyttja sin rösträtt vid kommunalvalet: ”Enda sättet att påverka vem som beslutar om ärenden i din hemkommun under de följande fyra åren är att rösta”. Nu är det dags att begrunda vem som får din röst och vad fullmäktige borde fästa uppmärksamhet på.
 

Video länk

Faktablad

Kommunallagen 410/2015 (finlex.fi)

Ytterligare information:

Sami Miettinen, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 046 9234695