Hoppa till innehåll
Media

Nya webbutbildningar effektiviserar användningen av information inom den offentliga förvaltningen

finansministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2022 16.32 | Publicerad på svenska 30.5.2022 kl. 13.01
Nyhet

Statens gemensamma digitala inlärningsmiljö, dvs. eOppiva, har publicerat tre nya webbkurser som stöder och gör det smidigare i synnerhet för organisationerna inom den offentliga förvaltningen att använda information.

Vårt samhälle bygger på information och effektivt utnyttjande av den. Utbildningarna ger organisationer inom den offentliga förvaltningen och alla som är intresserade av ämnet stöd för informationsförmedling, bedömning av informationens kvalitet och främjande av interoperabiliteten. 

De utbildningar som nu offentliggjorts är

  • Dela information – fördelar och förfaranden med att dela offentlig data (Tiedot jakoon)
  • Informationens kvalitet – kvalitetens betydelse och beskrivning av den (Tiedon laatu)
  • Informationens interoperabilitet – betydelse och möjliggörare (Tiedon yhteentoimivuus)

Dela information -utbildningen fokuserar särskilt på att beskriva en verksamhetsmodell för förmedling av information som hjälper organisationer att dela information. Informationsutbyte gynnar hela samhället eftersom man därigenom skapar allt bättre förutsättningar för till exempel informationsledning och forskning.

Informationens kvalitet -utbildningen synliggör betydelsen av informationens kvalitet. Utbildningen uppmuntrar dem som arbetar med informationsmaterial att överväga kvalitetens betydelse i sitt eget arbete och i vidare bemärkelse inom hela organisationen. 

informationens interoperabilitet -utbildningen ger en inblick i betydelsen av interoperabilitet och ger input för att främja interoperabiliteten i det egna arbetet och i samarbetet med andra. Samhällelig service och samhälleliga funktioner baserar sig på en enorm mängd olika slags information.  Verksamheten kan effektiviseras eller nya tjänster skapas när dessa uppgifter finns tillgängliga i interoperabel form.

Utbildningarna har publicerats som en del av en större utbildningshelhet om informationspolitik. Till utbildningspaketet hör också webbutbildningen Introduktion till informationspolitik och en podcast-serie om aktuella informationspolitiska ämnen.

Mer information 
Nico Käräjäoja, planerare, tfn 02955 30516, nico.karajaoja(at)gov.fi

Offentliga förvaltningens ICT