Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Puolustuskiinteistöjen organisointi etenee eduskunnan käsittelyyn

Valtiovarainministeriö
2.4.2020 13.33
Tiedote

Syksyllä 2019 aloitettu Puolustusvoimien käytössä olevien kiinteistöjen omistuksen ja ylläpidon uudelleenorganisointi etenee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn, kun valtioneuvosto hyväksyi 2.4.2020 hallituksen esityksen uudeksi Senaatti-kiinteistöjä ja Puolustuskiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi. Lainsäädäntö esitetään käsiteltäväksi ja vahvistettavaksi eduskunnassa jo kevään 2020 aikana.

Hallituksen esityksen mukaisesti Senaatti-kiinteistöille perustettaisiin Puolustuskiinteistöt –tytärliikelaitos. Puolustuskiinteistöjen tehtävänä olisi tuottaa tilapalvelut Puolustusvoimille ja sen määrittämille kumppaneille. Senaatti-kiinteistöt tuottaisi jatkossakin valtion muiden asiakkaiden tarvitsemat tilapalvelut.

Uudessa Senaatti-konsernissa työskentelisi jatkossa yhteensä noin 1 100 valtion työntekijää ja sen arvioitu liikevaihto olisi yhteensä reilut 800 miljoonaa euroa.

Mikäli lait menevät läpi suunnitellussa aikataulussa, voitaisiin Puolustuskiinteistöt organisaationa perustaa jo alkusyksystä 2020. Omaisuus ja henkilöstö siirtyisivät uuteen organisaatioon vuoden 2021 alusta lukien. Tällä tavoin Puolustuskiinteistöjen toimintavalmius voidaan varmistaa heti sen varsinaisen toiminnan käynnistyessä vuoden 2021 alussa. Nykyisin Puolustusvoimien kiinteistöjen ylläpidosta vastaava Puolustushallinnon Rakennuslaitos lopettaisi toimintansa samalla aikataululla, sen tehtävien ja henkilöstön siirtyessä uuteen Senaatti-konserniin.

Hallituksen esityksen mukaisesti Senaatti-kiinteistöt-liikelaitoksesta muodostettaisiin kahden liikelaitoksen muodostama Senaatti-konserni. Senaatti-kiinteistöt toimisi emoliikelaitoksena ja Puolustuskiinteistöt sen tytärliikelaitoksena. Senaatti-konsernin ylintä ohjausvaltaa käyttäisi eduskunta. Eduskunta vahvistaisi talousarviomenettelyssä mm. liikelaitosten vuotuiset palvelu- ja toimintatavoitteet ja antaisi suostumuksensa konsernin lainanotolle, investoinneille sekä muille sitoumuksille. Eduskunnan ohjauksen puitteissa puolustusministeriö ohjaisi Puolustuskiinteistöjä ja valtiovarainministeriö Senaatti-kiinteistöjä.

Puolustuskiinteistöjä koskevan järjestelyn ohella päivitetään myös yleislakina toimivaa liikelaitoslakia vastaamaan paremmin tämän hetken valtionhallinnon tarpeita. Yleiseen liikelaitoslakiin esitetään samalla päivityksiä mm. asiakaspiiriä ja liikelaitosten hallintoa koskevien eräiden säädösten osalta, jotta se vastaisi valtionhallinnon tämän hetken tarpeita nykyistä paremmin. Liikelaitoslaissa esitetään myös vahvistettavaksi säädöstasolla lähtökohta järjestää liikelaitoksen palvelutarjonta valtionhallinnolle sopimuksin.

Hallituksen esitys julkaistaan Päätökset-sivulla.

Lisätietoja:

yksikön päällikkö, finanssineuvos Tero Meltti, valtiovarainministeriö, p. 02955 30770, tero.meltti(at)vm.fi
hankejohtaja Lasse Koponen, valtiovarainministeriö, p. 050 421 0767, lasse.koponen(at)vm.fi
hankepäällikkö Ilkka Koponen, valtiovarainministeriö, p. 050 436 1909, ilkka.koponen(at)vm.fi
kiinteistö- ja ympäristöyksikön johtaja Sara Kajander, puolustusministeriö, p. 0295 140 080, sara.kajander(at)defmin.fi