Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Överenskommelse i samband med budgetförhandlingarna om offentliga upphandlingars roll vid sysselsättandet av partiellt arbetsföra

Finansministeriet
18.9.2019 16.11
Pressmeddelande

Offentliga upphandlingars verkningar har lyfts fram förutom i regeringsprogrammet även vid budgetförhandlingarna där man kom överens om ett skilt sysselsättningspaket.

För att uppnå sysselsättningsmålet beslutade regeringen om ett sysselsättningspaket och kommer under 2020 att ta beslut som syftar till att förkorta arbetslöshetsperioderna, underlätta matchningen av arbetssökande och arbetsgivare och förbättra företagens tillgång till kunnig arbetskraft. Som ett led i främjandet av sysselsättningen genomförs det för partiellt arbetsföra ett program för arbetsförmåga, som ska hjälpa dem att sysselsättas. Kriterier, med vilkas hjälp man kan sysselsätta partiellt arbetsföra och andra med en svag ställning på arbetsmarknaden, ska i framtiden tillämpas på offentliga upphandlingar. 

Finansministeriet styr upphandlingarna inom statsförvaltningen. Ministeriet tillsatte hösten 2019 i samarbete med Kommunförbundet åtgärdsprogrammet Verkningsfull offentlig upphandling, dvs. samarbetsforumet Upphandlingar. Programmet ska främja samhällseffekterna av de medel som används för offentliga upphandlingar samt de offentliga finansernas hållbarhet.

Läs mer om samarbetsforumet Upphandlingar
Läs mera om sysselsättningspaketet

Ytterligare information:

Lauri Finér, specialmedarbetare, tfn 0295 530 283, lauri.finer(at)vm.fi
Tarja Sinivuori-Boldt, lagstiftningsråd, tfn 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi