Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Päivi Nerg ny förvaltningspolitisk understatssekreterare

Finansministeriet
23.11.2017 13.27
Pressmeddelande

Statsrådet har utnämnt agronomie- och forstmagistern Päivi Nerg till understatssekreterare. Nerg tillträder tjänsten den 1 januari 2018. Utnämningen för viss tid varar i fem år.

Nerg har arbetat som kanslichef vid inrikesministeriet sedan oktober 2012. Under åren 2009-2012 arbetade Nerg som förvaltnings- och utvecklingsdirektör vid finansministeriet. Dessförinnan har hon arbetat vid Kuopio universitet och gjort en karriär inom företagsvärlden.

Förvaltningspolitiska understatssekreteraren hör till ministeriets högsta tjänstemannaledning. Understatssekreteraren leder och samordnar beredningen inom förvaltningspolitiska koordineringsområdet och ledet den strategiska styrningen av ämbetsverken och bolagen inom koordineringsområdet. Förvaltningspolitiska understatssekreterarens arbetsuppgifter kommer under de närmaste åren att kräva särskild uppmärksamhet vid ledandet av verkställandet av landskaps- och social- och hälsovårdsreformen, resurs- och effektivitetsstyrningen av landskapen, främjandet av digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen, utvecklandet av statens personalledning samt det övergripande ledandet av styrningen och handlingssätten inom den offentliga förvaltningen i en ny verksamhetsomgivning. 

De stora reformerna och utvecklandet av hela den offentliga förvaltningen och statsförvaltningen befinner sig enligt Nerg i ett intressant skede.

”Det är fint att få en möjlighet att ta ansvar för framskridningen och genomförandet av landskaps- och vårdreformen. Verkställandet avgör hur reformen lyckas”, konstaterar Nerg. 

Tjänsten ansöktes inom den utsatta tiden av sammanlagt tio personer. Statsrådet beslutade om utnämningen torsdagen den 23 november.

Ytterligare information:

Statssekreterare såsom kanslichef Martti Hetemäki, tfn 02955 30292, martti.hetemaki(at)vm.fi
förvaltnings- och utvecklingsdirektör, överdirektör Helena Tarkka, tfn 02955 30141, helena.tarkka(at)vm.fi