Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Pauli Harju vald till förändringsledare för landskapsreformen

Finansministeriet
7.7.2016 13.36
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde juris kandidat, vicehäradshövding Pauli Harju till förändringsledare för landskapsreformen för tiden 15.8.2016–31.12.2019.

Pauli Harju har varit landskapsdirektör för Norra Österbottens förbund sedan 2008. Före det var Harju stadsdirektör i Pudasjärvi och kommundirektör i Taivalkoski. Han har också erfarenhet av uppgiften som näringsdirektör inom den kommunala sektorn samt av bankdirektörs- och bankjuristuppgifter. Dessutom har Harju varit projektchef för PARAS-projektet i Norra Österbottens förbund. Harju är suppleant i parlamentarska uppföljningsgruppen för landskapsreformen.

Förändringsledaren har till uppgift att under ledning av projektchefen för landskapsreformen leda och samordna det regionala genomförandet av reformen samt inrättandet och utvecklandet av landskapen i anknytning till detta. Arbetet kommer att ske i samarbete med landskapsförbunden, kommunerna, samkommunerna, statens regionförvaltning och de nya landskapen. Förändringsledaren ska styra och stödja aktörerna inom landskapsreformen vid den regionala beredningen och genomförandet av reformen.

Förändringsledaren kommer att arbeta vid finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning. 

Pauli Harju har följt beredningen av reformen och är entusiastisk inför sina nya uppgifter att stödja genomförandet.

– Det är en ära att få vara med och reformera förvaltningen utifrån landskapen. Tidtabellen och de öppna detaljerna bidrar till att göra arbetet hektiskt och exceptionellt intressant, konstaterar Harju.

Tjänsten som förändringsledare söktes av sammanlagt 30 personer.

För mer information:

Tuomas Pyösti, understatssekreterare, projektchef, tfn 02951 63012                     

Pauli Harju, landskapsdirektör, tfn 0400 389152, pauli.harju(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden