Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Personer som hittills sökt tjänsten som understatssekreterare vid ministeriet

Finansministeriet
7.11.2019 10.00
Pressmeddelande

Vid finansministeriet lediganslås en tidsbunden tjänst som understatssekreterare för internationella ärenden och finansmarknadsärenden. Ansökningstiden löper ut måndagen den 11 november kl. 14.

Understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden biträder ministeriets statssekreterare som kanslichef. Understatssekreteraren leder och samordnar speciellt beredningen av ärenden som hör till verksamhetsområdet för finansmarknadsavdelningen, EU-sekretariatet och enheten för internationella finansiella ärenden samt beredningen av ärenden som behandlas vid Europeiska unionens ekonomiska och finansiella kommitté.

Följande personer har sökt visstidstjänsten som understatssekreterare:

  • Mikko Aho
  • Kari Korhonen
  • Piotr Marko Lehtonen
  • Tuomas Saarenheimo

Vi uppdaterar sökandenas namn i detta pressmeddelande från och med den 7 november varje vardag före kl. 10. De slutliga uppgifterna om sökandena publiceras i ett skilt pressmeddelande den 11 november efter att ansökningstiden gått ut.

Vi uppdaterade sökandenas namn i detta pressmeddelande från och med den 7 november varje vardag kl.10. De slutliga uppgifterna uppdaterades i ett skilt pressmeddelande efter att ansökningstiden löpte ut måndagen den 11 november kl. 15.32.

Pressmeddelande: Tjänsten som understatssekreterare vid ministeriet söktes av 6 personer

Ytterligare information:

Juha Majanen, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, tfn 02955 30247, juha.majanen(at)vm.fi

Ministeriet Staten som arbetsgivare